Vorig jaar in Gdańsk — Publicatie


Line Boogaerts, Frank Depoorter, Lore Rabaut en Els Viaene in dialoog met Oscar van den Boogaard — gedocumenteerd in een publicatie door Topo Copy.

Ik zoek een atelier !

Ben je beeldend kunstenaar, creatief ondernemer of culturele organisatie en zoek je een atelier binnen NUCLEO?

Projectruimte Lindenlei


We beschikken op de Lindenlei over 700m2 projectruimte en een ruimte die dienst kan doen voor proefopstellingen of als fotostudio. De ruimte wordt enkel als geheel verhuurd. Je betaalt hiervoor een kleine vergoeding, die contractueel wordt vastgelegd en oploopt naar gelang de duur van het gebruik.

NUCLEO opent Veeartsenijschool [19/03] — beeldverslag


In november 2015 kreeg NUCLEO een deel van de voormalige Veeartsenijschool van het Gemeenschapsonderwijs in beheer. Na 20 jaar leegstand maakten we de voorbije maanden 17 individuele ateliers, het deelatelier 'Vloer 0' en de nieuwe BLANCO-exporuimte gebruiksklaar.

BLANCO


BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. BLANCO biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met ruimte voor experiment, reflectie en presentatie.

NUCLEO in Rekto Verso

'Kraken, bewaken en benutten' over tijdelijke creatieve leegstandsinvulling.

Met kunst leegstand te lijf !


NUCLEO is voortdurend op zoek naar nieuwe gebouwen om meer kunstenaarsateliers te ontwikkelen. Een leegstaand pand met potentieel? Contacteer ons!


Behoeftepeiling Werkruimte

Ben je beeldend kunstenaar? Vul onze enquête in en help zo een duidelijk beeld te scheppen over de nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars.