Spot een gebouw !

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe gebouwen om meer kunstenaarsateliers te ontwikkelen. Zie je een leegstaand pand met potentieel? Contacteer ons! Misschien wordt dit jouw nieuwe werkplek.

Projectruimte Lindenlei


We beschikken op de Lindenlei over 700m2 projectruimte en een ruimte die dienst kan doen voor proefopstellingen of als fotostudio. De ruimte wordt enkel als geheel verhuurd. Je betaalt hiervoor een kleine vergoeding, die contractueel wordt vastgelegd en oploopt naar gelang de duur van het gebruik.

Behoeftepeiling Werkruimte

Ben je beeldend kunstenaar? Vul onze enquête in!