Leopoldskazerne Blok E

In juni 2006 werd Blok E van de Leopoldskazerne in gebruik genomen.

Blok E van de Leopoldskazerne werd door het Gentse Stadsbestuur toegewezen aan NUCLEO vzw en vzw Repetitieruimtes. In dit pand worden 12 ateliers voor beeldende kunstenaars en 4 repetitieruimtes voor muzikanten ondergebracht. Van 18/09 tot 10/10 2004 liep hier de tentoonstelling Leopold. Sinds 2009 beheert Democrazy - samen met Kinky Star - de repetitieruimtes in het gebouw. 

Foto's: Eveliene Deraedt

Locatie

Kattenberg 4, 9000 Gent - België

Specificaties

In beheer: sinds juli 2004
Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC / vzw Atoomproef
Duur renovatie: tot mei 2006
Vroegere functie: kazerne

Huidige bezetting:

Katrin Bosmans, Linda Carrara, Isa D'hondt, Katelijne De Corte, Jan Delestinne, Sarah Desmet, Eyeland, Kristof Lemmens, Lieven Leurs, Maaike Leyn, Jo Michiels, Free Pectoor, Birde Vanheersynghels, Els Viaene

Onze overige gebouwen