Hedwig Brouckaert, Dany Deprez, Sofie Muller op tentoonstelling KUNST-SOLDATEN

sat 10 - sun 18.03.2007

Inleiding door Meester Jef Vermassen 30 kunstenaars verkopen werk ten voordele van de vzw Childsoldiers. Exclusievetentoonstelling van tekeningen van Oegandese ex-kindsoldaten

MAALTECENTER Sint-Denijs-Westrem
Derbystraat 277 - Blok E

zaterdag 10 maart om 11 u.-de officiële opening van de tentoonstelling KUNST-SOLDATEN

zaterdag 10 maart: 14 u - 18 u
zondag 11 maart: 10- 12 u en 14- 18 u
zaterdag 17 maart: 10- 12 u en 14-18 u
zondag 18 maart: 10 -12 u en 14 -18 u

info: salvator scavone [salvator.scanove@telenet.be ] of
Jan Monbaliu [jan.monbaliu@skynet.be ]

author: Nucleo vzw

website: www.hildevandewalle.be" target="_blank">www.hildevandewalle.be

Werken mee: Dirk BRACKE, Hedwig BROUCKAERT, Ann CANNOOT, Inge CASTELEYN, Wendy CLAEYS, Liliane DE KONINCK, Dany DEPREZ, EARNEST, Maën FLORIN, Leo GOMME, Cathy KARAS, Regina KARAS, Guido LEGRAND, Fred MAËS, Sofie MULLER, Eva NAUWELAERTS, Waldrada ONZEA, Roger RAVEEL, Salvator SCAVONE, Koosje SCHMEDDES, Roderik SIX, Luc STANDAERT, Jan STREMES, Guy TIMMERMAN, Margot VAN DEN BOSSCHE, Hilde VAN DE WALLE, Mido VANHAEREN, Philip VAN ISACKER, Els VAN KRUIJSSEN, Filip VAN ROY en Sven VERHAEGHE
Waarover gaat het? In het kader van een project ‘Team en Taal’ organiseren 7 studenten Handelswetenschappen aan de EHSAL-hogeschool van Brussel een grote tentoonstelling van schilder- en beeldhouwwerken van 30 Belgische kunstenaars. De werken worden verkocht ten voordele van de vzw Childsoldiers, die ex-kindsoldaten uit Oeganda opvangt en via onderwijs en psychologische ondersteuning een nieuwe toekomst probeert te geven. De organisatoren kregen de expliciete steun van de vzw Childsoldiers, mede van initiatiefneemster Els De Temmerman, Johan Van Hecke en strafpleiter Jef Vermassen. Die zorgden ervoor dat tekeningen, die door de ex-kindsoldaten gemaakt zijn in het kader van hun opvangtherapie, nu voor de eerste keer in België kunnen tentoongesteld worden. Het hoofddoel van het project: door de verkoop een grote financiële steun te kunnen bieden aan de vzw Childsoldiers, zodat vele ex-kindsoldaten, met hun gruwelijk verleden, hun trauma’s kunnen overwinnen en via goed onderwijs aan hun toekomst kunnen werken. De tentoonstelling wordt dus georganiseerd vanuit een hartverwarmende solidariteit vanwege jongeren-studenten en 30 kunstenaars. Jeugdschrijver Dirk Bracke schonk zijn manuscript van ‘Als olifanten vechten’, een jeugdboek rond de problematiek van de kindsoldaten.

Met de steun van ELECTRABEL