Jonas Vansteenkiste: Bunker Archeologie

sun 01.03 - sun 19.04.2015

De typologie, de monoliet en de esthetiek van het verdwijnen.