Kristof Van Heeschvelde : Crise d'Identité

zo 21.06 - zo 26.07.2015

Protestantse Kerk
Centrum Gent
Hoek St. Kristoffelstraat/Brabantdam


 

 

 

Openingsuren: za/zo van 14u tot 18u
Tijdens de Gentse Feesten: elke dag van 14u tot 18u

Deelnemende kunstenaars:

Wim Drusius
Thijs Van der Linden
Bert Lelieur
Erwin Van der Jeugt
Kristof Van Heeschvelde
Nele Vanthomme
Dé Jàmais Vu (Tomas De Bruyne)
Lioubov Melantchouck

Curator: Erwin Van der Jeugt

I.h.k.v: “Spiegels of Vensters” – Debat, voordracht en
concerten in de Protestantse Kerk tijdens de Gentse Feesten


De groepstentoonstelling haakt in op het thema van het
debat dat tijdens de Gentse Feesten in de kerk plaatsvindt.
“Spiegels of Vensters” wil een reflectie bieden op de recente gebeurtenissen in Frankrijk (en de rest van de wereld). Concepten als (hedendaagse) beeldenstorm, (recht van-) afbeelden, (on)vrijheid van meningsuiting, (opgelegde) identiteit en de rol van (religieuze) doctrines zullen ongetwijfeld ter sprake komen.

Centraal thema van de tentoonstelling wordt het portret (of
zelfportret); meer bepaald een reflectie op de rol van het
portret in het bepalen van identiteit. Een aantal van de
deelnemende kunstenaars tonen een grote affiniteit met dit thema in hun beeldend (figuratief-) werk. Anderen zullen bespiegelingen en commentaren leveren vanuit een meer conceptuele invalshoek.

 

Facebook event