Frank Depoorter : 'Zijlicht'

zo 29.10.2017 - zo 07.01.2018

Emergent
Grote Markt 26
8630 Veurne

Photo: Frank Depoorter

 

Frank Depoorter zet landschappelijke ervaringen om in kunst. Het kunstwerk komt tot stand in het atelier. Er is dus, onvermijdelijk, een afstand, in tijd en ruimte, tussen buiten en binnen, tussen de landschappelijke ervaring en de kunst. Wat gebeurt daar, in die tussentijd- en ruimte? En hoe kleurt dit de creatie? Deze vragen staan in Zijlicht (gecureerd door Frank Maes) centraal.

 

Het œuvre van Frank Depoorter, ontwikkeld in een relatie van onafhankelijke verbondenheid met dat van Lore Rabaut, cirkelt rond het verkennen en aftasten van ‘ruimte’. Zijn beeldend werk vertoont vaak verbanden met architectuur en toegepaste kunst. Het verhoudt zich zowel tot landschappen als interieurs, rurale of stedelijke omgevingen, mentale en fysieke ruimtes. Analoog aan Maria Degrèves werk speelt de verhouding tussen de persoonlijke beleving en de publieke omgeving vaak een belangrijke rol. Frank Depoorter heeft nieuw werk gecreëerd in respons op deze specifieke context, dat wil zeggen, dit gebouw en deze tentoonstelling, gesitueerd rond een schouw die uitblinkt door afwezigheid. Zijn keramische, met een dunne laag mat porselein bedekte schalen vormen een referentie aan of echo van de afwezige schouw, die letterlijk en figuurlijk het warme hart van Huis De Valk vormde. Zoals heel wat andere werken in deze tentoonstelling is er een bijzondere wisselwerking tussen deze schalen en de ruimte waarin ze geplaatst zijn: ze maken de karakteristieken en de kwaliteiten van de ruimte tastbaar, ze maken de toeschouwer scherper bewust van zijn of haar positie in die ruimte. Het andere werk van Depoorter in deze tentoonstelling, een reeks etsen getiteld ogenblikken, is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten omtrent het menselijk gezichtsveld. Wat het stilstaande oog letterlijk registreert, blijkt de vorm van een onregelmatig ovaal aan te nemen. Depoorter verbeeldt in zijn etsen die letterlijke registratie, datgene wat voorafgaat aan de ruimtelijke waarnemingen die ons brein op basis van deze impressies construeert.

 

Zondag 29 oktober
Muzikale improvisatie op het werk Clay Front door Cesar Janssens (slagwerk) en Johan Hoogewijs (toetsen) (15u30).


Zondag 19 november
Rondleiding in dialoog (curator-kunstenaar) en kinderworkshop (16u).


Zondag 26 november
Lezing door Griet Dobbels over de kunsthappening Montedellarte (15u).


Zondag 3 december
Gesprek tussen Frank Maes en Dr. Bart Vandenabeele over het landschap in de (kunst)filosofie, de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunst (16u).

Per activiteit, leden: 5 euro / niet-leden: 10 euro
Per workshop, leden: 10 euro / niet-leden: 15 euro
Reservatie via galerie@emergent.be

Finissage op zondag 7 januari 2018
van 14 tot 18u


Praktische informatie

In de herfst- en kerstvakantie vrij te bezoeken van vrijdag tot en met zondag,
in de overige weken enkel te bezoeken op zaterdag en zondag, telkens van 14u tot 18u
of op afspraak via galerie@emergent.be. Gesloten op 24 en 31 december.