Kasper De Vos @ Ecco Homo. Zie de Mens

vr 17.11.2017 - zo 25.02.2018

9 locaties in Antwerpen

website: www.eccehomoantwerpen.com/

Het project ECCE HOMO komt voort uit een idee van Galerie GEUKENS & DE VIL in samenwerking met MARION DE CANNIÈRE en kunstjournalist ERIC RINCKHOUT.

Bedoeling is om het klassieke thema ‘Ecce Homo’ zo ruim mogelijk te verkennen binnen de hedendaagse Belgische kunst.

We leven in een tijdsgeest waarin de mensheid en de menselijkheid op allerlei vlakken geweld wordt aangedaan; we worden steeds meer geconfronteerd met wezenlijke verschillen in de ontwikkeling en vrijheid van de mens in verschillende delen van de wereld.

Deze tentoonstelling wil tonen op welke manieren de hedendaagse kunstenaar in België het huidige mensbeeld benadert en hoe hij de mens vandaag de dag in beeld brengt.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jong en oud, man en vrouw, blank en gekleurd of tussen enige kunstdiscipline. Schilderkunst, collage, tekening, sculptuur, installatie, video, film, fotografie komen allemaal aan bod.

Op een bewuste manier werd geopteerd voor levende Belgische kunstenaars of kunstenaars die in België resideren, met als uitzondering Philippe Vandenberg.

ECCE HOMO is enerzijds een unieke samenwerking tussen zeer uiteenlopende instituties en organisaties : Ackermans & van Haaren, Bank J.Van Breda & C°, Museum Mayer van den Bergh en Museum Maagdenhuis, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Sint-Joriskerk, ZNA Sint-Elisabeth, Galerie Geukens & De Vil,  Marion de Cannière en de Stad Antwerpen.

Anderzijds is het de eerste maal dat 63 Belgische (of residerend in België) levende kunstenaars, jong en oud, opkomend talent en gevestigde waarden samen tentoonstellen rond één universeel onderwerp: de mens.

Naast het aanbieden van een platform voor de kunstenaars, heeft het project eveneens als doel om zelf actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de mens op humanitair vlak. Bijgevolg zal bij verkoop een deel van de opbrengst geschonken worden aan HUMAN RIGHTS WATCH.

Binnen HRW richten wij ons specifiek op de kinder- en vrouwenrechten divisie .

ECCE HOMO is het derde project van Galerie Geukens & De Vil van dergelijke schaal.

In 2008 organiseerde G&DV reeds de maatschappelijk geënte tentoonstelling UN-SCR-1324 (de enige resolutie van de UN die enkel en alleen handelt over de positie van de vrouw in conflictgebieden). Deze expo vond uiteindelijk haar weg tot in het Chelsea Art Museum in New York.

In 2010 was er - eveneens in samenwerking met Eric Rinckhout - de succesrijke en destijds baanbrekende groepstentoonstelling When will they finally see the Power of Drawing, over hedendaagse tekenkunst in België.

ECCE HOMO werd mogelijk gemaakt met de steun van Ackermans & van Haaren, Bank J.Van Breda & C° en de Stad Antwerpen.

 

Deelnemende Kunstenaars:

 

Philip AGUIRRE Y OTEGUI, Francis ALŸS, Charif BENHELIMA, Ruben BELLINKX, Fred BERVOETS, Thomas BOGAERT, Elke Andreas BOON, Michaël BORREMANS, Dirk BRAECKMAN, Ricardo BREY, Cris BRODAHL, Peter BUGGENHOUT, Anton  COTTELEER, Johan CRETEN, Berlinde DE BRUYCKERE,  Thierry DE CORDIER, Peter DE CUPERE, Ronny DELRUE, Wim DELVOYE, Peter DE MEYER, Kasper DE VOS, Johan DE WILDE, Arpaïs DU BOIS, Filip DUJARDIN, Jan FABRE, Kris FIERENS, Michel FRANÇOIS, Lara GASPAROTTO, Kendell GEERS, Elizabeth GEERTS, Karin HANSSEN, Kati HECK, Haider JABBAR, Ann Veronica JANSSENS, Gideon KIEFER, Sophie KUIJKEN, Marie-Jo LAFONTAINE, Thomas LEROOY,  Mark MANDERS, Kris MARTIN, Wesley MEURIS, Sofie MULLER, Otobong NKANGA, PANAMARENKO, Max PINCKERS,  Fabrice SAMYN, Kelly SCHACHT, Johan TAHON,  Sven ‘T JOLLE, Luc TUYMANS, Guy VAN BOSSCHE, Patrick VAN CAECKENBERGH, Joris VAN DE MOORTEL, Philippe VANDENBERG, Rinus VAN DE VELDE, Emmanuel VAN DER AUWERA, Liza VAN DER STOCK, Anne-Mie VAN KERCKHOVEN, Jan VAN IMSCHOOT, Jan VAN OOST, Jan VANRIET, Shirley VILLAVICENCIO PIZANGO, Sarah Westphal