Pieter De Clercq : : noli me tangere

do 14.02 - zo 17.03.2019

Cultureel Centrum van Namen / Abattoirs de Bomel 
Traverse des Muses 18
5000 Namen

website: www.centrecultureldenamur.be/expo-noli-me-tangere

De tentoonstelling noli me tangere brengt kunstenaars samen die de toestand en de aanwezigheid van het lichaam bevragen – de zwaartekracht van het lichaam, het perspectief, de werkelijke of geprojecteerde aanwezigheid ervan. Les Abattoirs de Bomel – de vroegere slachthuizen van Namen – zijn sinds enkele jaren omgevormd tot een cultureel centrum en tentoonstellingsruimte. Het is een plek die veel belang hecht aan zijn vroegere functie, waarvan de sporen echter uitgewist zijn – met uitzondering van enkele belangrijke details in de signalisatie van de verschillende ruimtes.

Dit tentoonstellingsproject is ontwikkeld door de kunstenaars Lázara Rosell Albaer, Roger Ballen, Claude Cattelain, Pieter De Clercq, Nancy Moreno en Benjamin Verhoeven in nauwe relatie tot de context en de geschiedenis van de plek. De installaties, schilderijen, video’s, architecturen en performatieve werken die gepresenteerd worden in de Slachthuizen van Bomel delen een bepaald aura en roepen Freuds ‘unheimlichkeit’ op, een verontrustende en tegelijkertijd herkenbare ‘vreemdheid’. Er hangt een zekere vorm van (on)stoffelijke aanwezigheid in de oude slachthuizen, die toch een metafoor blijven voor een wereld in verandering, in mutatie. Het lichaam (fysiek, digitaal, architecturaal), dat ook dat van een wereld in mutatie is, wordt afgebeeld in de tentoonstellingsruimte waar ook de slachtingen gebeurden.


Met :
Lázara Rosell Albear (CU/BE)
Roger Ballen (ZA)
Claude Cattelain (BE)
Pieter De Clercq (BE)
Nancy Moreno (BE)
Benjamin Verhoeven (BE)

De titel van de tentoonstelling (‘raak me niet aan’ in het Nederlands) is de Latijnse versie van de woorden die, volgens het bijbelvers van Johannes (20:17), door Jezus gesproken worden tegen Maria Magdalena, wanneer ze Hem herkent na zijn verrijzenis. Het suggereert zowel het lichaam dat aangeraakt kan worden als niet, en de perceptie die iemand kan hebben – en bevraagt dus de perceptie van het zichtbare, het verstandige, het tastbare en hun representatie in de wereld vandaag. Het is ook een knipoog naar de dieren die naar deze plek werden gevoerd en die, als ze begaafd waren geweest met taal, hadden kunnen roepen “raak me niet aan”.
Curator: Tania Nasielski


Van 14 februari tot 17 maart 2019
Opening op woensdag 13 februari 2019