Frank Depoorter @ Boomdromen

zo 05.06 - zo 04.09.2022

Emile Verhaerenmuseum
E. Verhaerenstr. 71
2890 Sint-Amands

website: www.emileverhaeren.be

Met hun wortels diep in de grond en hun takken
hoog in de lucht vormen de bomen een verbinding
tussen hemel en aarde. Allerlei religies hebben
er betekenis aan gegeven, maar ook kunstenaars
zijn er door gefascineerd. In deze tentoonstelling
worden werken bijeengebracht van zeven kunstenaars
die allemaal – op hun manier – geïnspireerd
zijn door de boom: Donatella Bianchi, Frank Depoorter,
Johan De Wilde, Roel Jacobs, Léon Spilliaert,
Koenraad Tinel en Patrick Van Caeckenbergh. Zij
tonen ons de boom zoals hij leeft in onze verbeelding:
als boomdroom. Het literaire luik wordt o.m.
ingevuld door Peter Holvoet-Hanssen, Victor Hugo,
Pablo Neruda, Rainer Maria Rilke, Paul Valéry, Emile
Verhaeren.


Tentoonstelling open van dinsdag tot zondag (11-18u). Gesloten
op maandag. Opening van de tentoonstelling met een poëzievoordracht
door Koen Stassijns: zondag 5 juni om 11u.