Symposium Making Sense in the City: Culture, Community and Identity in an Urban World

zo 17 - wo 20.12.2006

"Making Sense in the City" is de titel van een internationaal en multidisciplinair symposium rond 'stedelijkheid' en dan vooral wat de implicaties ervan zijn op het vlak van zingeving, identiteit, cultuur. Er nemen talrijke antropologen, sociologen en kunstenaars aan deel, evenals vertegenwoordigers uit diverse levensbeschouwelijke socio-culturele organisaties. Er zijn lezingen, theaterperformances en tentoonstellingen voorzien, en veel ruimte voor discussie en participatie van het publiek.

auteur: NUCLEO vzw

website: www.makingsense.ugent.be" target="_blank">www.makingsense.ugent.be

De centrale thema's (en sprekers) die in dit symposium het fenomeen verstedelijking uitdiepen betreffen:

- de interculturele dynamiek en de hybridisering van culturen (Ulf
HANNERZ)
- de nieuwe verhouding tot traditionele vormen van zingeving (Mohamed
ARKOUN)
- de stedelijke ruimte, symbolisch en ideologisch 'gebruikt' (Paola
BACCHETTA)
- de evolutie van media en communicatie in stedelijke contexten (Faye
GINSBURG)
- urbanisatie, machtsstructuren, dagelijkse praktijken (Abdou Maliq
SIMONE)
- ongelijkheid en empowerment dynamieken (Loïc WACQUANT).

Het volledige programma, alsook info m.b.t. inschrijvingen vindt u op www.makingsense.ugent.be.

"Making Sense in the City" wordt georganiseerd door CICI (Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie), Universiteit Gent.
Partners zijn NTGent, Firefly, A Prior Magazine, Hogeschool Gent - Departement K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), Elektrischer Schnellseher, S.M.A.K., MuHKA, aRGOS, Initiatief Beeldende Kunsten (IBK), Universiteit Gent, De Centrale, Humanistisch-vrijzinnige vereniging (HVV), KifKif, Galerie S. & H. De Buck en Galeria d'Art Horizon. Het symposium "Making Sense in the City" wordt gerealiseerd met financiële steun van Hogeschool Gent - Departement K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), Universiteit Gent, European Science Foundation (ESF), Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), Humanistisch-vrijzinnige vereniging (HVV), Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV), Instellingen Morele Dienstverlening (IMD) Oost-Vlaanderen, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap.