Atelier Wouter Cox

Open Atelier Wouter Cox

za 05 - zo 13.03.2005

Weekend doorlopend 11.00-17.00h
Maandag tot vrijdag op afspraak
0486 20 80 20
wouter.cox@pi.be

auteur: Wouter Cox

website: Wouter Cox" target="_blank">Wouter Cox

Wegbeschrijving:

Aan het St Annaplein sla je af aan de Studioskoop, de Lange Violettestraat in.
Een driehonderd meter verder, heb je aan de linkerkant een lange blinde muur, met in het midden een grote poort, dit is de ingang van het Begijnhof.
Je gaat het Begijnhof (te voet) binnen, tot je rechts een grasveld ziet met daarlangs een kerk. Achter de kerk zie je rechts een gerestaureerde kapel. Ga de hoek om: tegenover het groothuis vind je een houten deur, de ingang van mijn atelier.


Het oeuvre van Wouter Cox bekleedt een belangrijke plaats in de ontwikkeling van twee interessante tendensen in de hedendaagse artistieke wereld.

Ten eerste speelt de kunstenaar een voortrekkersrol in een positieve tendens waar kunst zich maatschappelijk wil engageren. Het gaat hier niet om het gedoodverfde ‘afdalen uit de ivoren kunsttoren’ of de ‘popularisering van kunst’, maar wel om het betrekken van de samenleving bij een kunstproject en het aanzetten tot reflectie. Zo deed Wouter Cox voor het ecologische en multimediale project SPQX beroep op de kinderen uit de buurt om de grachten van de Romeinse site, waar het project plaatsvond, weer te vullen met emmers water. Na wat hulp van de plaatselijke brandweer konden zo waterzuiverende plantjes rondom de site aangebracht worden. Ook aan de basis van zijn dodo-project ligt een ecologische gedachte. Met glas, symbool voor de kwetsbaarheid van de natuur, blaast hij de al lang uitgestorven, tot de verbeelding sprekende dodo letterlijk nieuw leven in. Om de symboolwaarde van het kunstwerk voor een ruim publiek in de kijker te plaatsen, zal een educatief project rond de dodo en de fragiliteit van de natuur uitgewerkt worden in samenwerking met een Nederlands natuurkundig museum.

De tweede belangrijke hedendaagse tendens die in het oeuvre van Wouter Cox sterk aan bod komt, is het experimenteren met multimedia en cross-overs waarbij bruggen geslaan worden tussen verschillende kunstuitingen. Deze kruisbestuiving tussen verschillende media komt tot uiting in projecten als de audiovisuele installatie in de White Out Studio (waar audiomateriaal, afkomstig van een strijkkwartet en een fietser, op een vernuftige wijze werd omgezet in projectiebeelden), een video-installatie bij een dansproductie van PARTS, om er maar enkele te noemen.

Hierbij overstijgt de kunstenaar ook het lokale niveau en vindt hij met zijn ideeën aansluiting bij de internationale kunstscène. Hiervan getuigen zijn samenwerking met een Catalaanse kunstenaar in een initiatief met straatkinderen en het Ayr-project in een vuurtoren in Schotland, waar Wouter Cox een tijdelijk samenwerkingsproject organiseerde met een aantal internationale kunstenaars uit verschillende disciplines.

Binnen deze twee tendensen heeft Wouter Cox enerzijds al een interessante weg afgelegd, maar anderzijds liggen er nog vele onbetreden paden open. De steeds toenemende professionalisering van de partners en omkadering van zijn projecten maakt een optimale uitwerking van zijn maatschappelijk ingebedde en multimediale projecten mogelijk. Ook het voortdurend zoeken naar samenwerkingen vanuit verschillende invalshoeken zorgt ervoor dat Wouter Cox’ artistieke ideeën steeds een nieuw elan krijgen en een aanzet betekenen voor boeiende kunst.

Binnen dit op experimentele wijze aftasten van de mogelijkheden van de twee tendensen geldt zijn laatste werk ‘Nikei’ als een artistieke samenvatting of stand van zaken: een installatie die audiomateriaal combineert met beelden en bovendien ook midden in de maatschappij staat door de medewerking van professionele partners als het SMAK en het Centrum Ronde van Vlaanderen, waar ‘Nikei’ respectievelijk bij de start van het Omloop Het Volk in Gent en tijdens de Ronde Van Vlaanderen te zien zal zijn.