Patrick Verlaak: ZICH ORIËNTEREN

za 10.10 - zo 01.11.2009

Hiermee, wil ik jullie graag op de hoogte brengen van mijn lopende tentoonstelling. Het betreft de opstart van mijn onderzoeksproject, de aankondiging van een landschap.
Huis De Leeuw
Machelendorp 7
9870 Machelen
(nabij het Raveelmuseum)
Open van 10 okt tot en met 1 november 2009 op zaterdag en zondag 11.00-17.30

auteur: Patrick Verlaak

website: Patrick Verlaak" target="_blank">Patrick Verlaak

Persmededeling:
Tentoonstelling 'Zich Oriënteren'- Patrick Verlaak


geboren te Leuven, 1959
woont en werkt in Gent,
beeldend kunstenaar (tentoonstellingen sinds 1986)
docent schilderkunst Sint-Lucas-Gent
patrick.verlaak@base.be

De tentoonstelling omvat schilderijen, tekeningen, video, ruimelijke installarie
zie ook: www.behanse.net/patrickverlaak

Zich Oriënteren

De tentoonstelling vormt een toonmoment binnen een lopend onderzoeksproject rond de verbeelding van het landschap.
Het betreft cartografisch geïnspireerde landschappen omdat ze verschillende waarnemingsmomenten en ervaringen samenbrengen in een beeld. Het project wil nagaan hoe de drang naar meetbaarheid te verzoenen valt met de natuur als een voortdurend verandering organisme.

De beoogde ontwikkeling van het cartografisch landschap gaat uit van verschillende bronnen, waaronder satelietfoto's en geomorfologische kaarten. Binnen dit project ligt het accent op de kunsthistorische bronnen, vooral de Italiaanse schilderkunst in de 15de eeuw. De Annunciatie is in die periode een bijzonder populair onderwerp. Ik gebruik het als inspiratie, als denkmodel, om landschappen te schilderen. Het annunciatie-model wordt een observatorium die een structuur aanreikt om de natuur meetbaar te maken. Zij maakt bovendien de bijzondere relatie tussen architectuur en natuur zichtbaar. Er is een merkwaardige parallel tussen het verschijnen van de Annunciatie en de herintroductie van het landschap
in de westerse schilderkunst.
Daarnaast worden ook de plaatsen onderzocht waar Annunciatie-modellen zijn ontstaan. Deze optie vertrekt vanuit de overtuiging dat een plaats (Locus) een bijzonder magie kan hebben. Volgens Albertus Magnus
is de Locus immers het actieve principe dat in staat kan zijn vormen te baren.
Een dieper willen verstaan van de natuurlijke processen leidt echter niet noodzakelijk tot een hoger beeldend naturalisme of realisme. De veranderlijkheid wordt vooral uitgedrukt via de handeling van het schilderen en tekenen, waarbij het creatieproces een equivalent wordt van
de verschillende krachten die de natuur vormen.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar de behoefte om ons inhoudelijk
en fysiek te oriënteren in de ruimte, al dan niet een natuurlijke of stedelijke context. Zich oriënteren betekent letterijk zich richten naar oriënt, het oosten. Het begrip oriëntatie slaat dus zowel op het zich fysiek positioneren in een ruimte als op het zoeken naar een inhoudelijke betekenis.

Patrick Verlaak