Dany Deprez, Samira El Khadraoui, Giannina Urmeneta Ottiker en Nicoline van Stapele: ART(silence)

ma 05.09 - do 22.12.2011

Bibliotheek Kunstwetenschappen
Sint Hubertusstraat 2
9000 Gent
09 264 41 20

www.kunstbib.ugent.be

auteur: Bibliotheek Kunstwetenschappen

In de zomer van 2012 verlaat de Kunstbib haar oude, vertrouwde stek op de 1e étage van het HIKO. 
Terwijl de ruimte, waarin ze decennialang opereerde, heringericht wordt en een andere bestemming krijgt, begint voor de bib een nieuw hoofdstuk in de gebouwen van de Rozier.
Naar aanleiding van deze verhuis organiseert de Kunstbib 
de groepstentoonstelling ART(silence).

ART(silence) brengt werken samen van zo'n 60 kunstenaars, die de voorbije negen jaar in de Kunstbib geëxposeerd hebben.
De tentoonstelling wil hulde brengen aan deze kunstenaars, wiens werk (in het verleden) een belangrijke meerwaarde heeft betekend 
voor de bibliotheek als fysieke ruimte en als plaats voor reflectie.

ART(silence) de publicatie 
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt een publicatie. 
Dit boek wil een getuigenis zijn van de artistieke werking van de Kunstbib, én het werk van de participerende kunstenaars verder onder de aandacht brengen.

Met volgende kunstenaars:
Jolien Adriaenssens, Oshin Albrecht, Annemie Augustijns, Michelle Beekman, Francis Bekemans, BeNN, Lies Boddaert, Evelien Boden, Karin Borghouts, Rob Buelens, Georgette Caese, Albert Cambeen, Marcel Cardon, Moniek Darge, Anneleen De Causmaecker, Geert De Cloedt, Gilbert Degryse, Luc Degryse, Carlos Dekeyrel, Hugo De Leener, Désirée De Lust, Denmark, Dany Deprez, Hugo De Smaele, Charlotte De Smet, Emilie de Vlam, Jan Dheedene, e.v., Samira El Khadraoui, Karel Fonteyne, Joan Hus, Etienne Kerkhof, Ben Kockelkoren, Martine Laquiere, Beatrijs Lauwaert, Trees Le Roy, Axel Leijman, Johan Lievens, Jonatan Lyssens, Christine Marchand, Raul Meel, Brody Neuenchwander, Wim Nival, Sophie Nys, William Ploegaert, Renaat Ramon, Rita Reychler, Séline Riquière, Bernard Sercu, Leon Tuypens, Giannina Urmeneta Ottiker, Martien Van Beeck, Elisabeth Van Dam, Fien Van der Haegen, Philip Van Isacker, Nicoline Van Stapele, Herwig Verleyen, Jentel Wuytack