Stéphanie Leblon: Witnessing the Hesitation

za 22.06 - zo 25.08.2013

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12
B-9600 Ronse

+32 (0)497 75 47 63
+32 (0)55 60 06 30
info@light-cube.be
www.light-cube.be

open
fr-sat-sun: 2 – 6pm
(only during scheduled exhibitions, please check our current show)
& by appointment


auteur: Stéphanie Leblon

website: http://light-cube.be

 

Stéphanie Leblon // Yves Velter

Het recente werk van Yves Velter en Stephanie Leblon bij Light Cube Art Gallery zou omschreven kunnen worden als een enigmatisch alternatief op hetgeen hen treft en waarop ze géén antwoorden op vinden.

Dit tekort aan definieerbaarheid opent een ruimte aan potentieel die de kunstenaars gebruiken als een leidraad doorheen hun artistiek proces. Het stelt hen in staat om via een eigen beeldcode gestalte te geven aan het onbeantwoordbare.

Ze formuleren autonome alternatieven binnen de traditionele artistieke media, een kunstvorm waarin verschillende betekenislagen in hun werk centraal staan.

Onder de titel “Witnessing the hesitation” boren ze in hun eigen emotionele leefwereld naar deze ervaringen, voorwerpen en metaforen die een “geladenheid” bezitten, informatie en gevoelswaarde die ze als beeldcode herordenen.

Bij Stephanie Leblon ligt de focus op het erkennen van het onvatbare bij de mens, meerbepaald zijn zoeken en zijn twijfels. Een mens die tegelijkertijd aanwezig en afwezig is, getormenteerd en verlost. Deze uitwisseling van betekenissen tracht Leblon beeld te geven.

Velter is gefascineerd door psychologische en beschouwelijke thema’s die in de grijszone van onze waarneming zijn gehuisvest.
Onderwerpen die meestal net aan ons ontsnappen, capteert hij op een conceptueel-figuratieve manier Zo duikt Velter o.a. in de wereld van een persoon die leeft in een opgesloten logica van brieven schrijven in haar eigen codetaal. Deze intimistische schrifturen ervaart Velter als een parallel met de kunstwereld, waarbij de kunstenaar in een geheel eigen schilder-en tekenstijl ook codes creëert om zijn gedachtenwereld te vertalen

Hun beide oeuvres zijn een heel autopoëtisch gebaar dat garant staat voor beladen werk dat tergelijkertijd te veel en te weinig zegt.