Ruth Van Haren Noman: MOROZKO

do 04.12.2014 - za 24.01.2015

Ruth Van Haren Noman (1975, B) vult de eerste ruimte van Base Alpha Gallery met recente schilderijen in de tentoonstelling “morozko”.






auteur: Ruth Van Haren Noman

website: http://www.basealphagallery.com

Op de grens van abstractie en figuratie, van betekenis en betekenisloosheid, balanceert het oeuvre van Ruth van Haren Noman. Met uitgesproken coloriet en organisch geworden geometrie, construeert zij composities als odes aan precisie. In een langdurig en intuïtief proces van plaatsen, verplaatsen en rangschikken verschijnen ongrijpbare, intrigerende beelden. Kleuren en vormen verhouden zich tot elkaar in grafisch aandoende opstellingen die altijd een wankel evenwicht lijken te zoeken. 

Van Haren Noman maakt een soort van Tetris van emotie en naïeve trekken. Ze werkt vanuit pure verbeelding; vanuit een reflex tussen hand en oog, die woordelijkheid en beredenering van het brein buiten spel laat. Elementen als herhaling en symmetrie, alsook in de manier van omgaan met vlakken die rust en houvast geven, en het haast kinderlijk aandoende ‘binnen de lijntjes schilderen’ roepen associaties op met outsider art en volkskunst. De gekozen titels zijn vaak ‘non-woorden’, gekozen om hun klank of woordbeeld, eerder dan om hun betekenis of functie van handleiding bij het kijken. Vreemd bezielde beelden, gemaakt uit behoefte aan iets dat er nog niet was.