Jonas Vansteenkiste @ Zebrastraat - kunstenaar van de maand

ma 30.03 - zo 26.04.2015

Zebrastraat 32
9000 Gent

Jonas Vansteenkiste bouwt ruimtes, plaatsen, of creeërt situaties die het best kunnen omschreven worden als 'mentale ruimtes'. Hij maakt hierbij gebruik van verschillende media zoals installaties, video, sculpturen, foto's en tekeningen, waarbij hij steeds refereert naar een zowel fysisch als psychologisch gebruik van architecturale elementen. 

Die werken vertrekken altijd van een persoonlijke ervaring waarbij hij, zoveel als mogelijk, de persoonlijke anekdotiek in de achtergrond plaatst en dit uitpuurt tot een soort ‘basso continuo’ waarrond hij verder bouwt.
Het ‘medium” installatie benadert hij dan ook als het medium van de referentie en de ervaring. Hierdoor plaatst hij de toeschouwer in een participerende rol: hij nodigt die uit om in het werk te stappen en zich er, zowel mentaal of fysiek, in te situeren. 

De kunstenaar laat ook ruimte voor de toeschouwer om deze installaties aan te vullen met hun persoonlijke ervaringen en verhalen, zo kan zijn “ relevante plek” ook de hunne worden. 
In zijn tekeningen wordt deze démarche herhaald: deze ruimtes zijn echter persoonlijker zodat de toeschouwer er enkel met ‘een blik’ uitgenodigd wordt ...