Olivier Goethals: ENTROPIE

do 23.04 - za 16.05.2015

019
Dok-Noord 5L
9000 Gent
019 presents: 'ENTROPIE' 
A solo exhibition by Olivier Goethals.

23/04—16/05/2015 
Opening on Thursday the 23th of April. 19h00

Open on Mondays from 10—18H or by appointment.
info@019-ghent.org / 0472866327

Also on view during the Ghent Art Book Fair at 019
15&16/05/2015∞ big bang, inflation, spacetime, entropy E-conservation, entropy E-dispersal, entropy irreversibility, entropy minimal maximal, entropy forward, entropy increase, entropy increase, entropy increase ∞

entropie. zelfst.naamw. thermodynamica een getal evenredig met de logaritme van het aantal realiseringmogelijkheden, ook wel gedefinieerd als de reversibele warmte gedeeld door de temperatuur. (woorden.org/woord/entropie)

entropie. het gedeelte van de in een organisme aanwezige energie, uitsluitend beschikbaar voor intern gebruik en niet voor het verrichten van arbeid; (uitbr.) verlies van nuttig arbeidsvermogen. (encyclo.nl/lokaal/10967)

entropie. omvat de hoeveelheid energie die niet beschikbaar is om werk mee uit te voeren in een systeem, maar ook de uiteindelijke toestand van de degeneratie van materie en energie in het heelal. (encyclo.nl/lokaal/10491)

entropie. thermodynamische grootheid. bij onomkeerbare processen zullen systemen proberen een situatie met de laagste energie te bereiken met daarbij een toename van de entropie. (encyclo.nl/lokaal/10571)

entropie. begrip uit de chemische thermodynamica. Onder entropie wordt verstaan het streven van alle systemen naar de grootst mogelijke vrijheid of wanorde. Voor moleculen betekent dit dat zij zich van nature willen verspreiden over de beschikbare ruimte, dat de temperatuur gelijkmatig zal worden enz. (encyclo.nl/lokaal/10696)

entropie. 1) natuurkundige term 2) thermodynamische grootheid 3) toestandsgrootheid in de thermodynamica. (mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/entropie)
entropie. hoeveelheid vrije energie in een systeem. toelichting: wordt gebruikt bij alle toepassingen van de algemene systeem theorie. wordt soms ook weergegeven als de hoeveelheid onzekerheid in een systeem. het is een negatieve eigenschap voor zover dat de maximale entropie gerelateerd is aan de minimale hoeveelheid vrije energie. (encyclo.nl/lokaal/10880)

entropie. abstract begrip uit de thermodynamica . macroscopisch gezien is de entropie een maat die bepaalt in hoeverre de aan een systeem toegevoerde warmte , bijvoorbeeld in een stoommachine, in arbeid kan worden omgezet. microscopisch is het een maat voor de wanordelijkheid van het systeem. bij het smelten van ijs neemt de entropie toe. 
(cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6202)

entropie. een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. de entropie neemt toe tot een maximum. met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde. (verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf)

entropie. de maat voor informatiedichtheid in een reeks gebeurtenissen. informatie ontstaat als een gebeurtenis plaatsvindt waarvan vooraf onzeker was of deze daadwerkelijk zou gebeuren. in de informatietheorie wordt dit inzicht verder wiskundig uitgewerkt. de gemiddelde (eigenlijk: verwachte) hoeveelheid informatie bij een nog plaats te vinden gebeurtenis of een nog uit te voeren kansexperiment, is gedefinieerd als de verwachtingswaarde, zoals gedefinieerd in de kansrekening, van de hoeveelheid zelfinformatie die deze gebeurtenis zal opleveren. (nl.wikipedia.org/wiki/Entropie_(informatietheorie)

entropie. maatstaf voor de wanorde in een systeem. (etymologiebank.nl/trefwoord/entropie)


019-GHENT.ORG
INFO@019-GHENT.ORG