Dominiek Colpaert: Temple of Maybe

do 23.04 - do 18.06.2015

Het Paviljoen
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent


Vernissage: 23.04.2015, 19:00
Finissage: 18.06.2015, 19:00
Te bezoeken van maandag t/m donderdag 
tussen 08u00 - 11u30 en 13u00 - 18u00

Voor de vijfde expo van dit seizoen richtte Samuel Vanderveken - op uitnodiging van Het Paviljoen - de achtkoppige kunstenaarsgroep Erewhon* op. Erewhon symboliseert voor Vanderveken een nog te ontdekken plek; een nieuw idee of inzicht in het steeds veranderende hier en nu. Temple of Maybe verenigt de individuele zienswijzen van deze groep kunstenaars, die binnen hun afzonderlijke praktijk unieke universa opbouwen, voortkomend uit specifieke visies op de hedendaagse realiteit. 

Hoewel geïnspireerd door vormen, symbolen en esthetische kenmerken uit reeds bestaande (religieuze) overtuigingen biedt Temple of Maybe wezenlijk geen alternatief. Veeleer biedt het een onderkomen aan de veelheid van mogelijke zienswijzen. Het glazen paviljoen wordt op die manier omgebouwd tot een toevluchtsoord, een plaats voor uitwisseling, bevestiging, verafgoding, of een plek voor reflectie en contemplatie. 

Erewhon staat met dit project stil bij wat „religie” inhoudt, welke vorm zij kan aannemen en hoe zij ingebed is in een samenleving. Religie wordt vaak samengevat als een geheel van zienswijzen of levensbeschouwingen, voorzien van bijpassende rituelen, handelingen, symbolen, composities of vormen van verafgoding. Naast wetenschap en spiritualiteit tracht religie een verklaring te bieden aan „onverklaarbare” natuurfenomenen en de irrationaliteit van ons menselijke bestaan. 
Wanneer iemand een specifieke religie of ideologie aanhangt stellen we ons de vraag in hoeverre afkomst, opvoeding en omgeving hierbij een rol spelen. Deze uiteenlopende overtuigingen zijn immers verschillend in aanpak, maar gelijkaardig in functie. Hierdoor kan men zich inbeelden dat een samensmelting van deze verschillende overtuigingen mogelijk wordt. Nieuwe religies kunnen ontstaan en ook de artistieke praktijk kan op die manier beschouwd en beleefd worden.

Tot slot is er in deze nieuwe realiteit ook een opheffing van alle overtuigingen denkbaar (of deze nu van religieuze, wetenschappelijke, politieke, spirituele of economische aard zijn), waardoor de grens tussen geloven in „iets” en geloven in „niets” vervaagt. Wat gebeurt er als de mens de hoop op beterschap, de verwachting die hij heeft ten aanzien van zijn „goden”, en de angst voor een slechter bestaan - de hel zo u wilt - zou kunnen loslaten en leert om te gaan met de irrationaliteit van het bestaan? Wat als hij simpelweg verwonderd kan zijn, zonder nood te hebben aan een houvast? En welke rol kan kunst hierin vervullen? Dit zijn slechts enkele (utopische) vragen en bedenkingen die Erewhon in Temple of Maybe op de bezoeker loslaat. Van harte welkom!

Erewhon bestaat voor dit project uit de kunstenaars buren (Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone), Dominiek Colpaert, Geert Koekoeckx, Warre Mulder, Tom Poelmans, Samuel Vanderveken en Katleen Vinck.