Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent

Sint-Lucas Beeldende Kunst huurt sinds 1 juli 2010 een residentieatelier in gebouw Convent Huyshove. Om de zes maanden wordt de ruimte ingenomen door nieuwe residerende kunstenaars die werken aan een specifiek onderzoeksproject.

info

 

RESIDENTIE januari - juni 2011

Translating Practices

 

 

A Research in the Arts Project supported by Saint-Lucas BK, Gent

By Johan Gelper, Samira El Khadraoui, Filip De Roeck and Lieve Dehasque (coach).

Filip and Lieve teach at St-Lucas School of Arts K&W. The four are artists/researchers.

 

Translating Practices, een onderzoeksproject van Lieve Dehasque met Samira El Khadraoui, Johan Gelper en Filip De Roeck, neemt het werk van Chinees kunstenaar Ai Weiwei en de Chinese en Westerse kunst waartoe Weiwei zich verhoudt als uitgangspunt. Een artistiek icoon voor de ene, een strategische opportunistische nepavantgardist voor de andere, wordt Ai Weiwei naar voor geschoven als een sleutelfiguur in het Westerse en het recente Belgische-Chinese discours.

(Brussel, PSK,The State of Things, 2009-2010; Munchen, Haus der Kunst, 2009-2010; Londen, Tate Turbine, okt 2010-mei 2011.

Het feit dat de Chinese kunst globale kunstpodia en -markt verovert en Westerse kunstenaars ook in China werken en exposeren, vormt een significante vaststelling. Het activeert een complexe dialoog (discussie) over de OostWest relatie, artistieke processen en invloeden, begripsinvulling en beeldvorming. Het onderzoek stelt vragen naar mogelijke artistieke interpretaties van Ai Weiweiʼs kunst en contexten. Daarbij komt de positie van de onderzoeker/kunstenaar t.a.v. een onderwerp dat tegelijk globaal en niet-westers-lokaal (Chinees) is, in focus. Het onderzoek stelt tevens de vraag naar de ʻleesbaarheidʼ van Translating Practices, van artistieke handelingen die starten vanuit een documentering van deze Chinese kunst en haar context. De artistieke interpretaties verhouden zich specifiek dialektisch tot hun onderzoeksonderwerp; de relatie tussen documentering en creatie wordt dus ook van meet af aan in vraag gesteld. Het onderzoek wil tevens de modaliteiten van artistiek groepsonderzoek bevragen.

Met de steun van de onderzoeksraad van Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent

 

Contact: lieve.dehasque@kunst.sintlucas.wenk.be

Blog: http://www.translatingpracticesblog.blogspot.com