Olivier Goethals


W: www.oliviergoethals.info
E:
T: 0477 390 742

info

Olivier goethals bouwt structuren en landschappen. zowel in 2D als in de fysieke werkelijkheid; ruimtelijk en doorheen de tijd. Met zijn werk refecteert hij over de gelijkenissen tussen natuurlijke en culturele successie.

Lindenlei