Stephanie Gildemyn

9000 Gent
België
E:
T: 0476 64 88 68

info

Stephanie Gildemyn's werk wordt door andere visuele media, zoals de camera, het etsen, de fotografie beïnvloed. Dit picturaal maniërisme implementeert zich procesmatig in haar werk. Film stills, snapshots, momentopnames…, telkens opnieuw worden realiteit en de impliciete weergave van de realiteit procesmatig deïctisch gedocumenteerd.

Praktisch worden technieken toegepast welke trans-disciplinair zijn: digitale en analoge beeldbewerkingsprocessen, montages, het “verschalen” en "kadreren”: als een filmcamera die registreert wat voor een menselijk oog vluchtig is. Tijdens het schilderproces laat ze zich confronteren met deze herinneringsmanipulatie: het herkenbare, vooronderstelde. Het alternerend en combinerend projecteren van beeld op doek roept een simultane realiteit op. Het schilderkunstig proces tast het in het geheugen reeds aanvaarde beeld agressief aan. Op deze wijze wordt een parallel getrokken door de door haar ervaren wereld: één die moeilijk een scheiding tot stand weet te brengen tussen realiteit en creatie.

De werken representeren een geconstrueerd stuk land, een artificiële tuin, (de “hortus fabricus”) welke net zo artificieel als de werkelijkheid rondom ons. Zowel realiteit als droom worden gecreëerd, en zijn een bewuste associatie van wat in tijd en ruimte begrepen wordt. De ervaren werkelijkheid is immers even artificieel als een schilderij.
Het maken van een schilderij, het presenteren en het ervaren van het schilderij verenigt beide dromen tot een werkelijkheid.

Soms komen er ruimtes voor, zelfs sporadisch mensen, in de werken. De interactie tussen herkenbare en onherkenbare delen maken de schilderijen
op een heel eigen manier “leesbaar”, en voeden de kijker in zijn blik naar suspense. Een schilderij kan daardoor zijn ‘beeld zijn’ van de innerlijke ruimte aantasten.

Rekening houdende met het publiek, is het ruimtelijk contextualiseren van haar werk belangrijk. Dit resulteerde meerdere malen in het “fabriceren” van een ruimtelijke context (Leopold (zwart, los in de ruimte), Planet Gender (materiele, deconstructivistische constructie)).