Silvia Defrance

Gravin Johannastraat 25
9000 Gent
W: www.silviadefrance.be
E:
T: +32 (0) 475 98 26 79

info

Media: Video, animatiefilm, tekenkunst, crossover.

In haar zoektocht naar een ‘alternatieve cinema’ exploreert Silvia Defrance in haar films de mogelijkheden van een zintuiglijke beeldtaal waarbij het fysiek ervaren van de film primeert boven het rationeel begrijpen van het verhaal. Ze maakt hiervoor zowel gebruik van film- als animatiefilmtechnieken zoals tekenen, digitale manipulatie, live-action en found footage.

De bestaande representatiemodellen van de klassieke film worden in relatie gebracht met de representatie van de vrouw in onze beeldcultuur.

De invloed die deze narratieve modellen kunnen uitoefenen op de identiteitswording worden theoretisch ontrafeld en op hun beurt onderuit gehaald in de experimentele films, Candy Darling en Her Voice, die tijdens haar PhD onderzoek tot stand kwamen. De theoretische reflectie werd neergeschreven in het boek:“Her Voice, een artistiek onderzoek naar het potentieel van het zintuiglijke filmbeeld in alternatieve verhaalstructuren”. De titel van het boek en de gelijknamige film Her Voice, verwijzen naar de identiteitswording en de stem van de vrouw die binnen dit PhD onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Door middel van een eigenzinnige lichaams- en beeldtaal wordt in beide films een zintuiglijke beleving geëvoceerd die voorbij de grenzen van de klassieke representatie gaat.

Terwijl ze de grenzen aftast van bepaalde klassieke filmcodes, stelt ze de gekende structuren van het filmmaken in vraag. Hiervoor gebruikt ze een experimentele montagemethode waar ze hoofdzakelijk ‘vanuit het proces’ de film laat worden met veel ruimte voor improvisatie. De tactiele aspecten van het beeld, waarin ze een grens aftast tussen suggestie en representatie, treden sterk op de voorgrond. Haar films situeren zich binnen de context van de onafhankelijke experimentele film en de time- based art binnen het gebied van de beeldende kunsten. Haar film, Candy Darling, kreeg erkenning op internationale filmfestivals binnen de categorie van ‘short independent films’ en ontving meerdere prijzen waaronder ‘Best Short Film’, The San Francisco Short Film Festival, (2009). Deze film werd o.a. vertoont in The Anthology Film Archives in New York, Project Horizon, Flemish Artists in Teheran, Souvenirs From Earth, Palais Tokyo, Parijs, opgenomen in TFI Reframe Collection’s, Nomad Films, distribution, Tribeca Film Institute, New York (2011) en aangekocht door Canvas (2010).