Thomas Kuijpers


W: www.thomk.nl
E:
T: +31 616435081

Thomas Kuijpers is een beeldend kunstenaar die binnen zijn werk onderzoekt welke rol hedendaagse medianarratieven spelen binnen onze belevingswereld.

Hij is geïnteresseerd in de manier waarop een representatie van een waarheid ontstaat, en in de manier waarop deze naar ons gecommuniceerd wordt. De voelbare wrijving tussen deze aangereikte versie van de werkelijkheid en de plek die deze inneemt in het dagelijks leven vormt het belangrijkste uitgangspunt.

Om hier stelling over in te kunnen nemen, volgt Kuijpers (actuele) gebeurtenissen of fenomenen vaak gedurende een langdurige periode. Het verzamelen en in kaart brengen van gebeurtenissen die voor hem interessant zijn is een dagelijkse routine te noemen. De aanleiding voor het maken van werk is vaak een persoonlijke gebeurtenis, waarin Kuijpers deze mediarealiteit zijn hedendaagse ‘offline’ realiteit voelt raken.

Regelmatig bevat dit werk nog directe visuele referenties naar de verzamelde vertelling, maar vaker wordt er een visueel paradigma rondom deze conclusie gebouwd, waarbinnen via verschillende experimenten gereageerd wordt op deze conclusie.

Hierbij is de aanpak telkens verschillend, maar altijd kritisch, waarbij de kijker uitgedaagd wordt te herzien op welke wijze onze gemediatiseerde werkelijkheid zich in ons aller brein genesteld heeft.