Merel Cremers

Het werk van Merel Cremers komt voornamelijk voort uit een fascinatie voor het object. Beter gezegd, de relatie tussen mensen, objecten, spullen, dingen…

info

Het werk van Merel Cremers komt voornamelijk voort uit een fascinatie voor het object. Beter gezegd, de relatie tussen mensen, objecten, spullen, dingen… En dieren, het dier als object? 
Vanuit het gegeven object ben ik begonnen experimenteren met het zien en presenteren van mijn werken als een verzameling die ik kan herschikken. De verzameldrang van de mens, het houden van een collectie, zoals men dieren houdt m.a.w. er zorg voor dragen, het behouden van en zich verhouden tot de collectie in kwestie fascineert mij mateloos. Al te meer omdat het dikwijls gaat om schijnbaar futiele dingen. Plaatjes, figuurtjes, speelgoed maar ook bijvoorbeeld porseleinen ‘collectables’ uit de 18e eeuw die een zekere narratieve functie hadden.

Het (her)schikken handelt dan vanuit dit narratief, steeds opnieuw gevoed door de veranderlijke plek, haar thematiek en diverse andere parameters van buitenaf,

het is een spel.