Alvaro Guimaraes KunstArbeiders Gezelschap

info

KaG v.z.w. werd opgericht in het voorjaar van 2003. KaG vormt een platform van en voor kunstenaars die op verschillende vlakken werkzaam zijn. De vereniging organiseert projecten rond hedendaagse muziek met bijzondere aandacht voor de multidisciplinaire, sociale en theoretische aspecten.

Het woord kunstarbeidersgezelschap komt uit de partituur van Maulwerke van Dieter Schnebel. In dit fragment (zie figuur) wordt een werkvorm gesuggereerd die een grote bestrokkenheid tot het project inhoudt en een samenwerkingsverband waarbij iedere deelnemer op gelijke voet staat met de andere en zich in deze omstandigheid artistiek volledig kan uiten. Utopia? KaG heeft tot nu toch reeds mooie dingen getoond die in een professionele sfeer ontstaan zijn en volledig getrouw aan dit ideaal.