Annelies Van Camp

Armand Maclotlaan 21
3600 Genk
België
W: http://anneliesvancamp.com
E:
T: 0495 92 53 22

Perceptie vormt een basisthema in mijn werk. Via mijn werk tracht ik de manier waarop wij waarnemen te bevragen. Hierbij zal ik oorspronkelijke situaties manipuleren en/of accentueren. Gegevens waarop ik mijn ingrepen uitoefen kunnen gaan van de fysieke geaardheid van een bepaalde ruimte tot een banale alledaagse handeling. Kortom allerhande zaken vanuit onze directe omgeving waar wij niet altijd meer stil bij staan. Dingen waar wij zodanig vertrouwd mee zijn, dat wij ze niet meer ‘waarnemen, waarbij wij steunen op a priori kennis.

Zo leg ik in bestaande architectonische ruimten persoonlijke accenten, waardoor de ruimte gemanipuleerd wordt. Deze 'bekende' ruimte kent nu een niet objectieve gewaarwording, bevat sculpturale eigenschappen die zowel vertrouwdheid als verwondering oproepen. De relatie tussen de ruimte en de waarneming ervan wordt het onderwerp. De ruimte wordt het kijkobject.

Als ik gebruik maak van een werk dat los staat van de ruimte waar ik het in plaats, dan zal het onderwerp ook niet een vergezocht iets zijn, maar veeleer een onderwerp uit onze dagdagelijkse werkelijkheid. Dit dagdagelijkse thema kan dan wel vertrouwd zijn, maar de ontregelende, ongewone manier waarop ik het toon (een badkamer voor de helft rood overschilderd) of juist de schijnbare banaliteit van een handeling (een videobeeld van een klimmuur met klimmer), zorgt voor een zekere spanning.

Vaak maak ik gebruik van eenvoudige middelen en probeer ik toch een grote sterkte te verwezenlijken. Dit tracht ik voornamelijk te bereiken door de ruimte waarin het werk zich bevindt naar de voorgrond te halen, en niet mijn toevoeging of manipulatie zelf.

Maar ook de materialen kunnen een deel van het werk worden en van hun normale eigenschappen worden onttrokken (i.p.v. een projectie te tonen, toon ik een gigantische loop van een super 8 bandje, een filmbandje dat via verschillende spoelen geheel de ruimte aftast).

info

CV

2e Meesterjaar, Experimenteel Atelier
Sint-Lukas Hogeschool, Brussel
2004-2005

‘European Exchange Akademie’, Berlijn
15 augustus 2004 - 15 september 2004

1e Meesterjaar, Experimenteel Atelier
Sint-Lukas Hogeschool, Brussel
2003-2004

Kandidaturen, Beeldhouwkunst
De Academie, Gent
2000-2003

Académie d’été, Libramont
Juli 2001
Juli 2000
Juli 1999

Sint-Lukas Brussel, Kunsthumaniora
Beeldende Vorming
1997-2000

Groepstentoonstellingen

'Kant'
28 oktober tem 4 november '06
Kunstplatform zebrastraat Gent
Dia-Projectie, 'Gedekte Tafel'
Dia-installatie, 'Raem'
Fotodruk, 'Schaduwkant'
www.xpokant .be
+
Juryprijs

'Jürgen Ots, Annelies Van Camp, Inger Alfnes'
26 oktober '06
Atelier Intiem Brussel
Dia-Installatie, 'House-Light'
Dia-Projectie, '02.55 PM'
Dia-Projectie, 'Ongedekte Tafel'
www.intiem271.be

deelname performance van Jürgen Ots
maart '06
Rijksakademie Amsterdam

'Coupe BXL'
19 november tem 18 december '05
Brussel
Dia-installatie, ‘zonder titel’

‘Exclamations Ephémères’
14 tem 16 oktober - 22 & 23 okt - 29 & 30 okt '05
Antwerpen
Dia-Installatie, ‘Gedekte Tafel'
Installatie, ‘zonder titel’

‘Archipel’
26 juni tem 3 juli ‘05
Anderlecht-Brussel
Video-installatie, ‘zonder titel’
Licht-installatie, ‘zonder titel’

‘Falsche Freunde’
02 juni tem 07 juni ‘05
Brussel
Installatie met super-8 projectie, ‘zonder titel’
Video-projectie, ‘zonder titel’

‘Overschilderen’
30 mei tem 24 juni ‘05
STUK, Leuven
Installatie, ‘Objectenrij gedeeld door twee’

‘Ithaka #13, ‘Eau Revoir’
09 tem 12 maart ‘05
Oud Zwembad, Leuven
Licht-installatie, ‘Navigation Light’
Rietveld Academie, Amsterdam, werk EEA nogmaals getoond, september ‘04

‘Pavillon’
september ‘04
EEA Beelitz-Berlijn, European Exchange Academy
Architecturale ingreep, ‘Paviljoen’

‘Drievierde’
juni ‘04
Laken, Brussel
Video-installatie, ‘zonder titel’
Dia-installatie, ‘Raem’

Ithaka #12, ‘Re-framed’
Maart ‘04
voormalig paviljoen van de Wereldtentoonstelling uit ‘58 en voormalig internaat voor scholieren van het Lemmensinstituut, Leuven
Installatie met super-8 projectie, ‘zonder titel’

Individuele tentoonstelling

'Fotowerk Annelies Van Camp'
augustus/september 2006
Tuin van eten, Gent
vijf foto's, (compilatie van fragmenten, registraties vorig werk)

‘Freezer’
Januari ‘02
Oude NMBS-hallen, Leuven
Ijs-installatie, ‘Freezer’

Organisatie en oprichting tentoonstellingen

'Coupe BXL'
19 november tem 18 december '05
Brussel

‘Exclamations Ephémères’
14 tem 16 oktober - 22 &23 okt - 29 & 30 okt '05
Antwerpen

‘Falsche Freunde’
02 juni tem 07 juni ‘05
Brussel
www.falschefreunde.net