TOEWIJZINGSBELEID

 • Toewijzingscommissie
 • Doelgroep
 • Criteria
 • Wachtlijst
 • Toewijzing
 • Doorstroming

 • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen. Deze werd in 2015 geüpdatet.
  De toewijzing van een werkruimte blijft altijd maatwerk. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en de atelierwerking.

Beeldende kunstenaars: De artistieke praktijk opereert vanuit een hedendaags referentiekader waarbij elementen van onderzoek en reflectie een belangrijke plaats innemen in het artistieke proces. Het gaat om kunstwerken in diverse media, die getuigen van een inhoudelijk kritische relevantie. De beeldende kwaliteit van het werk primeert, niet het louter esthetische aspect of de beheersing van een techniek.

Creatieve ondernemers: De praktijk opereert vanuit een artistieke visie waarin elementen van experiment en onderzoek een belangrijke rol spelen. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaand werk dat niet louter functioneel is, maar ook een sterke artistieke component bezit.

Culturele organisaties: De organisatie opereert vanuit een artistieke visie en heeft artistieke doelstellingen. Haar visie en filosofie sluiten aan bij de werking van NUCLEO. De organisatie biedt een meerwaarde onder de vorm van presentatiemogelijkheden voor of samenwerkingsverbanden met residerende kunstenaars.

De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Concrete plannen voor artistieke projecten kunnen meegenomen worden in de beoordeling.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit

 • een uitgebreid artistiek cv
 • visuele documentatie
 • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier

In jouw uitgebreid artistiek CV staan de belangrijkste gegevens over je praktijk met de nadruk op de laatste 2 à 3 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen,... met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

De visuele documentatie bevat minstens 20 beelden van werk van de laatste 2 tot 4 jaar, met vermelding van titel, jaartal, afmetingen en gebruikte media.

Met het tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden) doelen we op de toelichting van het werk en de zich ontwikkelende artistieke praktijk. Beschrijf inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en in je praktijk. Omschrijf indien van toepassing ook een eventuele samenwerking en je eigen aandeel daarin.

De motivatie met betrekking tot het gebruik van het atelier gaat bijvoorbeeld over waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…

Voor organisaties en creatieve ondernemers bestaat een ontvankelijk dossier uit
 • geschiedenis en doelstellingen van de organisatie (max. 500 woorden)
 • documentatie van reeds gerealiseerd werk en uitgevoerde projecten
 • tekstmateriaal om het werk en onderzoek te kaderen (max. 500 woorden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier (waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…)