TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen. Deze werd in 2015 geüpdatet.
    De toewijzing van een werkruimte blijft altijd maatwerk. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en de atelierwerking.

In de eerste plaats richt NUCLEO zich op beeldende kunstenaars. Bij uitzondering kunnen ook andere artistieke disciplines, creatieve ondernemers en culturele organisaties een plek krijgen binnen onze werking.

Onze doelgroep bestaat uit professionele beeldende kunstenaars: personen die de intentie hebben om hun kunstactiviteiten beroepsmatig uit te oefenen, om m.a.w. een artistieke carrière uit te bouwen en indien mogelijk van deze activiteiten te leven.

NUCLEO wil in het bijzonder aandacht schenken aan beginnende kunstenaars. De vraag naar werkruimte is bij recent afgestudeerde kunstenaars het grootst, aangezien zij na hun opleiding hun vertrouwde atelier op school verliezen. Bovendien is hun financiële positie aan het begin van hun artistieke loopbaan bijzonder fragiel. Maar het is voor de synergie en voorbeeldfunctie van belang dat in een pand ook meer ervaren kunstenaars zijn opgenomen.

Collectieven met onderlinge samenwerking op vlak van artistieke creatie, reflectie en/of toonmomenten en hybride kunstvormen kunnen ook een plek krijgen binnen de werking van NUCLEO. 

Andere artistieke disciplines (podiumkunsten, literatuur, etc.) kunnen slechts uitzonderlijk aan bod komen wanneer een pand of site infrastructurele kenmerken heeft die zich hier specifiek toe lenen. Beeldende kunstenaars krijgen sowieso voorrang.

Creatieve ondernemers kunnen enkel in de ateliers van NUCLEO worden gehuisvest indien zij vanuit een uitgesproken artistiek inhoudelijke achtergrond werken. 

Culturele organisaties kunnen ook een beroep doen op NUCLEO wanneer hun werking aansluit bij de visie van NUCLEO en een meerwaarde kan betekenen voor de kunstenaars in residentie. Organisaties met commerciële doelstellingen komen niet in aanmerking voor een ruimte.