TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen. Deze werd in 2015 geüpdatet.
    De toewijzing van een werkruimte blijft altijd maatwerk. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en de atelierwerking.

Bij toewijzing van een atelier kan de kunstenaar de ruimte tot een termijn van 5 jaar na de initiële goedkeuring van de toewijzingscommissie gebruiken. Na deze termijn moet opnieuw een dossier worden ingediend om evt. een tweede termijn van 5 jaar aan te vragen. Verlenging is in principe onbeperkt mogelijk.

Bij de beoordeling van de nieuwe aanvraag zijn volgende elementen van belang: een kwalitatieve artistieke productie, de evolutie van het werk gedurende de afgelopen 5 jaar, exposities en andere vormen van communicatie met het publiek, ambitie en positionering van de kunstenaar, professionaliteit en ondernemerschap en de frequentie van het ateliergebruik.

Wanneer een kunstenaar voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar op eigen initiatief zijn atelier verlaat, blijft zijn aanvraag geldig tot 2 jaar na de initiële goedkeuring van de toewijzingscommissie.