IK HUUR EEN ATELIER

 • Welkom
 • Huisregels
 • Elk gebouw kent specifieke huisregels die contractueel worden vastgelegd. Lees je eigen contract dus met de nodige aandacht!

 • Extra
 • FAQ

Hier vind je algemene huisregels die voor elk gebouw geldig zijn.

 • Verhinder de toegang voor buitenstaanders door je voordeur steeds te sluiten. Doe de voordeur ’s avonds bij het verlaten van het pand altijd op het nachtslot.
 • Gemeenschappelijke delen in het gebouw zoals gangen, trappen en toiletten worden gevrijwaard van opslag, vuilzakken, los afval en ander zwerfvuil. In eerste instantie is dit nodig in functie van de brandveiligheid, maar het is ook gewoon fijn om alles netjes te houden. Spreek met de medegebruikers een beurtrol af voor de schoonmaak van het sanitair.
 • De ruimte kan enkel gebruikt worden als atelierruimte. Het is uitdrukkelijk verboden het atelier als woon-, slaap- of als opslagruimte te gebruiken.
 • NUCLEO is gerechtigd je atelier te betreden t.b.v. herstelwerkzaamheden. We doen onze best je van te voren op de hoogte te stellen van werkzaamheden. Mocht het echter een dringende reparatie of inspectie betreffen dan is NUCLEO gerechtigd om het atelier, zonder inlichting vooraf, te betreden.
 • NUCLEO voorziet in de nodige verzekeringen voor het gebouw. Voor je eigen inboedel sluit je zelf een verzekering af indien je dat wenst. Informeer daarvoor bij je eigen verzekeraar.
 • Je staat zelf in voor het buiten zetten van je van je gesorteerd afval op de gepaste momenten voor ophaling. De IVAGO afvalkalender kan je hier raadplegen.
 • Bij het verlaten van je atelier sluit je de ramen.
 • Bij het verlaten van je ruimte draai je de verwarming uit – zeker als je voor een lange periode niet in het atelier moet zijn. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijk delen. Tijdens de wintermaanden laat je de verwarming op een lage stand staan om bevriezing te voorkomen.
 • Zijn er problemen met de verwarming of merk je een lekkende kraan, toilet of andere gebreken? Contacteer de gebouwverantwoordelijke.
 • Iedereen in het gebouw voorkomt hinder en overlast aan medehuurders en omwonenden. Los problemen in onderling overleg op.