IK HUUR EEN ATELIER

 • Welkom
 • Huisregels
 • Elk gebouw heeft specifieke huisregels die contractueel worden vastgelegd. Lees je eigen contract dus met de nodige aandacht!

 • Extra
 • FAQ

Algemene huisregels

 • Verhinder de toegang voor buitenstaanders door je voordeur steeds te sluiten. Doe de voordeur ’s avonds bij het verlaten van het pand altijd op het nachtslot.
 • Gemeenschappelijke delen in het gebouw zoals gangen, trappen en toiletten worden gevrijwaard van opslag, vuilzakken, los afval en ander zwerfvuil. Dit is nodig voor de brandveiligheid, maar het is ook gewoon fijn om alles netjes te houden. Spreek met jouw mede-ateliergebruikers een beurtrol af voor de schoonmaak van het sanitair.
 • Je ruimte kan enkel gebruikt worden als atelierruimte. Het is verboden om het atelier als woon-, slaap- of als opslagruimte te gebruiken.
 • NUCLEO is gerechtigd je atelier te betreden voor herstelwerkzaamheden. Normaal gezien laten we je dit altijd op voorhand weten. Gaat het om een dringende reparatie of inspectie, dan is NUCLEO gerechtigd om het atelier (zonder inlichting vooraf) te betreden.
 • NUCLEO voorziet in de nodige verzekeringen voor het gebouw. Als je dat wenst, kan je voor je eigen inboedel zelf een verzekering afsluiten. Informeer daarvoor bij je eigen verzekeraar.
 • Je staat zelf in voor het buiten zetten van je gesorteerd afval op de gepaste momenten voor ophaling. De IVAGO afvalkalender kan je hier raadplegen.
 • Bij het verlaten van je atelier sluit je de ramen.
 • Bij het verlaten van je ruimte draai je de verwarming uit – zeker als je voor een lange periode niet in het atelier moet zijn. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijk delen. Tijdens de wintermaanden laat je de verwarming op een lage stand staan om bevriezing te voorkomen.
 • Zijn er problemen met de verwarming of merk je een lekkende kraan, toilet of andere gebreken? Laat dit ons dat zo snel mogelijk weten.
 • Iedereen in het gebouw voorkomt hinder en overlast aan medehuurders en omwonenden. Problemen los je op in onderling overleg.