IK ZOEK EEN ATELIER

Procedure

STAP 1 – registreren

Je registreert je hier.

STAP 2 – enquête

Dankzij jouw (anonieme) input kunnen wij een duidelijk beeld te scheppen over de nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars in Gent, Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding in heel Vlaanderen.

STAP 3 - inschrijfformulier

We stellen je enkele concrete vragen om jou en je werk te leren kennen en te weten te komen naar wat voor ruimte je precies op zoek bent.

PAS OP: wacht niet te lang om dit te vervolledigen, na 48 uur verloopt je inschrijving.

STAP 4 – bevestiging inschrijving

Nadat je voorgaande stappen hebt doorlopen, ontvang je per mail een bevestiging van je inschrijving met uitleg over de verdere gang van zaken.

STAP 5 – indienen dossier

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

 

  • CV;
  • visuele documentatie;
  • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden);
  • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier.


CV: de belangrijkste gegevens over je praktijk met de nadruk op de laatste 2 à 3 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

 

Visuele documentatie: een 20tal beelden van werk van de laatste 2 tot 4 jaar, met vermelding van titel, afmetingen en gebruikte media;

Tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden): toelichting van het werk en de zich ontwikkelende artistieke praktijk. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en in je praktijk. Omschrijf indien van toepassing ook een eventuele samenwerking en je eigen aandeel daarin.

Motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier: bvb waarvoor zal het worden atelier gebruikt, intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, evt. concrete plannen m.b.t. te realiseren artistieke projecten, etc.

Dit dossier mag op papier of digitaal ingediend worden.

STAP 6 – toewijzingscommissie

De toewijzingscommissie beoordeelt de ingediende dossier volgens vooropgestelde criteria.

STAP 7 – wachtlijst en toewijzing

Na je selectie door de toewijzingscommissie kom je op onze wachtlijst terecht. Wanneer een voor jou geschikte werkruimte vrijkomt contacteren we je voor een plaatsbezoek. Als het atelier je bevalt trek je er zo snel mogelijk in!

Heb je nog vragen? Twijfels of je in aanmerking kan komen?

Lees er zeker onze FAQ op na.