IK ZOEK EEN ATELIER

Procedure

STAP 1 – registreren

Je registreert je hier.

STAP 2 – enquête

Dankzij jouw (anonieme) input kunnen wij een duidelijk beeld scheppen over de nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars in Gent, Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding in heel Vlaanderen.

STAP 3 – inschrijvingsformulier

We stellen enkele concrete vragen om jou en je werk te leren kennen en te weten te komen naar wat voor ruimte je precies op zoek bent.

Opgelet! Wacht niet te lang om dit te vervolledigen, want na 48 uur verloopt je inschrijving.

STAP 4 – bevestiging inschrijving

Nadat je voorgaande stappen hebt doorlopen, ontvang je via mail een bevestiging van je inschrijving met uitleg over de verdere gang van zaken.

STAP 5 – indienen dossier

Een ontvankelijk dossier bestaat uit

 • een uitgebreid CV
 • visuele documentatie
 • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier

 • In jouw uitgebreid CV staan de belangrijkste gegevens over je praktijk met de nadruk op de laatste 2 à 3 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen,... met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  De visuele documentatie bevat minstens 20 beelden van werk van de laatste 2 tot 4 jaar, met vermelding van titel, jaartal, afmetingen en gebruikte media.

  Met het tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden) doelen we op de toelichting van het werk en de zich ontwikkelende artistieke praktijk. Beschrijf inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en in je praktijk. Omschrijf indien van toepassing ook een eventuele samenwerking en je eigen aandeel daarin.

  De motivatie met betrekking tot het gebruik van het atelier gaat bijvoorbeeld over waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…

  Voor organisaties bestaat een ontvankelijk dossier uit
  • geschiedenis en doelstellingen van de organisatie (max. 500 woorden)
  • documentatie van reeds gerealiseerd werk
  • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
  • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier (waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…)

  STEP 6 – de toewijzingscommissie

  De toewijzingscommissie beoordeelt jouw dossier aan de hand van bovenstaande criteria. In deze commissie zetelen minimaal 3 leden, waarvan minstens 1 kunstenaar en minstens 1 lid uit het hoger kunstonderwijs of verbonden aan een museum of galerie.

  STEP 7 – wachtlijst en toewijzing

  Na een positieve beoordeling door de toewijzingscommissie kom je op onze wachtlijst terecht. Bij toewijzing van een tijdelijke werkruimte behoud je je nummer op de wachtlijst. Voor permanente werkruimtes vervalt het nummer op de wachtlijst.


  Heb je vragen? Twijfel je of je in aanmerking komt voor een atelier bij NUCLEO?

  Check dan onze FAQs.