IK ZOEK EEN ATELIER

Procedure

STAP 1 – introductie

Je atelier aanvraagt verloopt in verschillende stappen. Lees ze hieronder allemaal grondig door en start daarna je aanvraag op het einde van deze pagina.

STAP 2 – enquête

Voor je met je aanvraag start vragen we jou om een anonieme enquête in te vullen. Dankzij jouw input kunnen wij een duidelijk beeld scheppen over de nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars in Gent, Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding heel Vlaanderen.

STAP 3 – inschrijvingsformulier

In je inschrijvingsformulier stellen we jou enkele concrete vragen om jou en je werk te leren kennen en te weten te komen naar wat voor ruimte je precies op zoek bent.

Opgelet! Wacht niet te lang om dit te vervolledigen, want na 48 uur verloopt je inschrijving.

STAP 4 – bevestiging inschrijving

Nadat je voorgaande stappen hebt doorlopen, ontvang je via mail een bevestiging van je inschrijving met uitleg over de verdere gang van zaken.

STAP 5 – indienen dossier

Een ontvankelijk dossier bestaat uit

 • een uitgebreid CV
 • visuele documentatie
 • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier

 • In jouw uitgebreid CV staan de belangrijkste gegevens over je praktijk met de nadruk op de laatste 2 à 3 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen,... met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  De visuele documentatie bevat minstens 20 beelden van werk van de laatste 2 tot 4 jaar, met vermelding van titel, jaartal, afmetingen en gebruikte media.

  Met het tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden) doelen we op de toelichting van het werk en de zich ontwikkelende artistieke praktijk. Beschrijf inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en in je praktijk. Omschrijf indien van toepassing ook een eventuele samenwerking en je eigen aandeel daarin.

  De motivatie met betrekking tot het gebruik van het atelier gaat bijvoorbeeld over waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…

  Voor organisaties bestaat een ontvankelijk dossier uit
  • geschiedenis en doelstellingen van de organisatie (max. 500 woorden)
  • documentatie van reeds gerealiseerd werk
  • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
  • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier (waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…)

  STEP 6 – de toewijzingscommissie

  We stellen een onafhankelijke toewijzingscommissie aan met deskundigen uit het beeldende kunstenveld, die de afzonderlijke dossiers beoordeelt en tot de uiteindelijke toewijzing van de werkruimtes overgaat.

  Onze doelgroep bestaat uit professionele beeldende kunstenaars. Bij uitzondering kunnen ook andere artistieke disciplines, creatieve ondernemers en culturele organisaties een plek krijgen binnen onze werking.

  Criteria voor beeldende kunstenaars zijn dat de artistieke praktijk opereert vanuit een hedendaags referentiekader waarbij elementen van onderzoek en reflectie een belangrijke plaats innemen in het artistieke proces. Het gaat om kunstwerken in diverse media, die getuigen van een inhoudelijk kritische relevantie. De beeldende kwaliteit van het werk primeert, niet het louter esthetische aspect of de beheersing van een techniek. De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Concrete plannen voor artistieke projecten kunnen meegenomen worden in de beoordeling.

  STEP 7 – wachtlijst en toewijzing

  Na een positieve beoordeling kom je op onze wachtlijst terecht. Van zodra er ateliers vrij komen nodigen we jou uit om te komen kijken.

  STAP 8 – registreren

  Nadat je alle informatie hebt doorgenomen kan je hier starten met je registratie.


  Heb je vragen? Twijfel je of je in aanmerking komt voor een atelier bij NUCLEO?

  Check dan onze FAQs.