IK ZOEK EEN ATELIER

FAQ

Kom ik in aanmerking voor een atelier bij NUCLEO?

NUCLEO biedt ruimte aan beeldende kunstenaars. Schilders, tekenaars, beeldhouwers, installatie-kunstenaars, video- en audiokunstenaars en alle mogelijke mengvormen hiervan. Uitzonderlijk vinden kunstenaars uit andere disciplines - zoals theatermakers of schrijvers - onderdak in één van onze gebouwen, wanneer de faciliteiten zich hier specifiek toe lenen.

Creatieve ondernemers kunnen in aanmerking komen wanneer ze specifiek vanuit een artistieke visie werken en hun werk niet zuiver commercieel gericht is.

NUCLEO huisvest ook culturele organisaties met een verwante werking of visie. Organisaties met zuiver commerciële doelstellingen komen niet in aanmerking.

Lees hier de criteria.

 

Hoe lang is de wachttijd voor een atelier?

De wachttijd is afhankelijk van het aanbod aan gebouwen en het vertrek van andere kunstenaars uit hun atelier. Hierdoor is dit moeilijk te voorspellen. Het kan gaan over enkele weken of maanden tot meer dan een jaar.

We organiseren op regelmatige tijdstippen selecties. Wanneer je dossier goedgekeurd wordt kom je op de wachtlijst terecht. Opgelet - de datum van je inschrijving bepaalt je plaats op de wachtlijst, snel inschrijven is dus de boodschap!

Wanneer een voor jou geschikte ruimte vrijkomt contacteren we je voor een plaatsbezoek. Vanaf dan kan het heel snel gaan.

 

Wat moet ik doen om me in te schrijven voor een atelier?

Je vindt alle info hier.

 

Wat is de prijs van een atelier?

De huurprijzen zijn berekend op de oppervlakte van de ruimte, de aanwezige faciliteiten en de lichtinval. We houden ook rekening met de ligging en de staat van het gebouw, en de ligging van de ruimte in het pand. De prijzen variëren dus heel sterk naar gelang de oppervlakte en de kwaliteit van de ruimte (denk in een grootteorde van €50 tot €500) en zijn inclusief EGW.

Het is belangrijk dat je bij je inschrijving zelf aangeeft wat jouw prijsklasse is en wat je precies zoekt. Zo kunnen wij beter inschatten wat voor jou de meest geschikte werkplek is.

 

Hoe lang kan ik mijn atelier blijven gebruiken?

Dat hangt af van de eigenaar van het gebouw. De panden die door NUCLEO in gebruik worden genomen, worden meestal tijdelijk aan ons toevertrouwd. Het is niet altijd exact te voorspellen voor welke termijn deze gebouwen door ons beheerd zullen worden. In de praktijk blijkt echter dat de meeste gebouwen voor enkele jaren onder onze hoede blijven.

 

Kan ik mijn contract zelf opzeggen?

Dat kan, mits je de opzegtermijn respecteert. Die verschilt van gebouw tot gebouw, en bedraagt maximum 3 maanden.

 

Kan ik een atelier met iemand delen?

Wanneer de ruimte zich hiertoe leent, moedigt NUCLEO het delen van een atelier aan. Alle gebruikers moeten door de toewijzingscommissie van NUCLEO goedgekeurd zijn en dus op onze wachtlijst staan.

NUCLEO biedt ook specifieke deelateliers aan.

 

Welke soorten ateliers zijn er?

De aard van de ateliers varieert sterk, en daardoor verschilt ook hun specifieke invulling. Sommige panden hebben zeer grote ruimtes in een eerder industriële stijl, terwijl andere ateliers zich bevinden in zeer oude gebouwen en monumenten, waar vooral de lichtinval en stilte de grootste troeven zijn.

We voorzien in basisfaciliteiten zoals verwarming, elektriciteit, verlichting en gemeenschappelijk sanitair. Voor de ruimtes waar dit niet haalbaar is, maken we afspraken binnen een ‘doe het zelf’-formule, waarbij de kunstenaar, in ruil voor een lagere huurprijs, zelf instaat voor de basisvoorzieningen en onderhoud.

Er zijn zowel individuele ateliers als deelateliers voorhanden.