TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen.
    We moeten meteen vermelden dat de toewijzing van een werkruimte altijd maatwerk blijft. Te strikte criteria staan maatwerk in de weg. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en het aantal beschikbare ateliers.

In het algemeen respecteren we simpelweg de volgorde van inschrijving op onze wachtlijst. Kleine aanpassingen in deze volgorde zijn mogelijk naargelang de typologie van de werkruimte en de verwachtingen van de kunstenaar op elkaar aansluiten. We streven per gebouw een interessante mix van disciplines na, en een mix van beginnende en meer ervaren kunstenaars. Soms hanteren we een specifieke toewijzing voor een bepaald pand, bijvoorbeeld omdat de ruimtes uitermate geschikt zijn voor bepaalde artistieke disciplines.