TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen.
    We moeten meteen vermelden dat de toewijzing van een werkruimte altijd maatwerk blijft. Te strikte criteria staan maatwerk in de weg. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en het aantal beschikbare ateliers.

We stellen een onafhankelijke adviescommissie aan met deskundigen uit het beeldende kunstenveld, die de afzonderlijke dossiers beoordeelt en tot de uiteindelijke toewijzing van de werkruimtes overgaat.
In deze commissie zetelen minimaal 3 leden, waarvan minstens 1 kunstenaar en minstens 1 lid uit het hoger kunstonderwijs of verbonden aan een museum of galerie.

Momenteel bestaat de commissie uit Liene Aerts (KASK), Isolde Vanhee (LUCA Arts) en Robin Vermeersch (beeldend kunstenaar en verbonden aan LUCA Arts).