TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen. Deze werd in 2015 geüpdatet.
    De toewijzing van een werkruimte blijft altijd maatwerk. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en de atelierwerking.

We stellen een onafhankelijke adviescommissie aan met deskundigen uit het beeldende kunstenveld, die de afzonderlijke dossiers beoordeelt en tot de uiteindelijke toewijzing van de werkruimtes overgaat.
In deze commissie zetelen minimaal 3 leden, waarvan minstens 1 kunstenaar en minstens 1 lid uit het hoger kunstonderwijs of verbonden aan een museum of galerie.

Momenteel bestaat de commissie uit Liene Aerts (KASK), Isolde Vanhee (LUCA Arts) en Robin Vermeersch (beeldend kunstenaar en verbonden aan LUCA Arts).