TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen. Deze werd in 2015 geüpdatet.
    De toewijzing van een werkruimte blijft altijd maatwerk. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en de atelierwerking.

Na een positieve beoordeling door de toewijzingscommissie kom je op onze wachtlijst terecht. Zonder toewijzing van een werkruimte, dien je na 2 jaar opnieuw een dossier in ter goedkeuring van de toewijzingscommissie.


Wanneer NUCLEO noodgedwongen een gebouw moet verlaten waar jij jouw atelier in had, kom je opnieuw op de wachtlijst terecht en zoeken we verder naar een geschikte atelierruimte voor jou.