TOEWIJZINGSBELEID

  • Toewijzingscommissie
  • Doelgroep
  • Criteria
  • Wachtlijst
  • Toewijzing
  • Doorstroming

  • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen.
    We moeten meteen vermelden dat de toewijzing van een werkruimte altijd maatwerk blijft. Te strikte criteria staan maatwerk in de weg. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en het aantal beschikbare ateliers.

Na een positieve beoordeling door de toewijzingscommissie kom je op onze wachtlijst terecht. Bij toewijzing van een tijdelijke werkruimte behoud je je nummer op de wachtlijst. Voor permanente werkruimtes vervalt het nummer op de wachtlijst.