Bent u eigenaar?

NUCLEO heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met de huur en verhuur van vastgoed in 29 verschillende gebouwen en is een ervaren en betrouwbare partner. Meer dan 150 kunstenaars gebruiken op dit moment een werkruimte. De vraag naar atelierruimte blijft groter dan het aanbod, dus zoekt NUCLEO voortdurend verder naar nieuwe gebouwen.

Beheer op maat

Elk gebouw is anders. NUCLEO beheert op maat van elk specifiek pand en haar eigenaar. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat de ingebruikname van het gebouw in de beste verstandhouding verloopt. Wij streven naar een duidelijk onderling contract, waarin helder geformuleerd wordt wat de verplichtingen zijn van zowel eigenaar als huurder.

Daarnaast hebben we juridisch onderbouwde contracten met de gebruikers van de lokalen. Vanzelfsprekend staan wij in voor een brandverzekering, verzekering huurdersaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.

Renovatie

NUCLEO beschikt over een renovatiebudget via investeringssubsidie van Stad Gent en kan daardoor zelf instaan voor het gebruiksklaar maken van het pand.

Alle eventuele werken worden uitgevoerd in samenspraak met de eigenaar en met groot respect voor het karakter en de eigenheid van het gebouw. Wij hebben ervaring met enorm oude gebouwen en monumenten. Zowel in Begijnhof Ter Hoyen, de Leopoldskazerne als de Lindenlei werden de werken hier verregaand op afgestemd.

U heeft een leegstaand pand? 

Contacteer ons via 09 329 50 52 of info@nucleo.be.

Meerwaarde van beheer door NUCLEO

 • Leegstaande panden raken niet enkel in verval, ze kunnen ook gekraakt worden en zijn gevoelig voor vandalisme. Permanent gebruik door NUCLEO en haar kunstenaars biedt een extra bescherming tegen verloedering en ongewenste bezoekers, en levert een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van uw gebouw.
 • Het risico op leegstandsheffing valt weg.
 • NUCLEO voert de nodige werken uit voor de ingebruikname van het pand, deze investering betekent een opwaardering van uw patrimonium.
 • De samenwerking wordt correct vastgelegd in juridisch onderbouwde contracten.
 • NUCLEO is uw enige aanspreekpunt en staat in voor alle contacten en contracten met de kunstenaars.
 • U werkt met een ervaren en betrouwbare partner die de steun geniet van Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen.

Naast de voordelen voor u als eigenaar, is er ook een maatschappelijk belang

 • Het gebouw leeft weer op, u draagt bij aan een levendige wijk en stad.
 • Het gebouw krijgt een culturele bestemming, en daarmee een zinvolle invulling als kunstenaarsateliers.
 • U biedt mogelijkheden om het Gentse atelierbeleid uit te bouwen, en ondersteunt zo eveneens de culturele economie in Gent.
 • Beginnende kunstenaars en creatieve ondernemers die nood hebben aan een werkruimte krijgen de kans om aan een lage prijs te huren.
 • Via het stimuleren van sociale tewerkstelling (bv. via renovatie samen met het Opleidings- en TewerkstellingsCentrum van het OCMW Gent) heeft dit project niet alleen een cultureel, maar ook een sociaal draagvlak.

Door NUCLEO te laten beheren levert u een substantiële bijdrage aan het culturele leven in Gent.