Wall — Lieven Lefere

do 15.03 - wo 15.08.2018

Tweebruggenstraat Gent

BLANCO trekt de publieke ruimte in en geeft om de 4 maand een muur in de Tweebruggenstraat te Gent als canvas aan een andere kunstenaar.

'Wall' — Lieven Lefere
http://www.lievenlefere.net

met dank aan: Stad Gent, Hotelschool Gent en Academie Podiumkunsten Gent.

*

Wanneer, na tijden van overvloed, een tijd van crisis opdoemt, zijn deze omstandigheden vaak ook terug te vinden in de kunsten. Dit gaat gepaard met een gevoel van soberheid en een terugkeer naar het essentiële — een concentratie op de vergankelijkheid van de mens en de kwetsbaarheid van ons leven. De 17e eeuw, niet toevallig de tijd van het vanitas-stilleven, was zo'n periode. Ons tijdperk van laat-kapitalisme kan men hier makkelijk bij betrekken. Met de nog steeds voelbare repercussies van de recente financiële crisis en alle andere crisissen die de afgelopen jaren zijn ontstaan, bevindt Europa zich in een precaire positie en dit sijpelt ook binnen in het culturele leven.

Fotografie is in zeker zin steeds slechts een beperkte, artificiële kopie van de werkelijkheid, een “simulacrum”. De beelden van Lieven Lefere stellen dit mechanisme in het licht door representaties van representaties van de werkelijkheid, oftewel “simulacra in het kwadraat”, te zijn. Het is in de abstraherende reconstructie van de reconstructie, in het documenteren van de simulatie, dat de fotograaf de sleutel vindt om latente zaken, zoals het in alle maatschappelijke geledingen aanwezige controleapparaat, zichtbaar te maken

Het fotowerk ‘Wall’, dat werd uitgekozen voor de BLANCO muur drijft dit dualisme door, door een terugkeer naar de oorspronkelijke context. Namelijk de presentatie van deze gesimuleerde muur en trottoir (die op zich al een herneming is) op een zogenaamde echte muur met bijhorend trottoir.

Er werd een banale muur, met sporen van een schijnbaar tumultueuze situatie, gefotografeerd in een oefencentrum van Scotland Yard nabij Londen. Op deze plek werd net een politieoefening gehouden. Een groepje acteurs zich voordoend als anders-globalisten, gooide er zopas molotovcocktails naar de bereden politie. Het doel van de oefening was om deze onruststokers uiteen te drijven en te arresteren.

De zwartgeblakerde muren met witte hittesporen dragen een onderdrukt geweld in zich en herinneren de passanten aan het feit dat een schijnbare rust snel kan omslaan in onrust door crisis of conflict.

 

 (Tekst Olaf Pradhan, Liesbeth Decan, Lieven Lefere)

 

 

|