Roberta Gigante & Griet Van de Velde

za 16 - zo 24.03.2019

BLANCO - Coupure Rechts 308 - 9000 Gent

ROBERTA GIGANTE

Het oeuvre en het parcours van de Italiaanse kunstenaar Roberta Gigante (°1986, IT-Arpino) is ontzettend divers: van geluidsinstallaties en interventies in de publieke ruimte, over sculpturen met glasbolletjes, tot neon sculpturen en klassiek ogende werken op papier. Haar werken zijn subtiel, speels en licht. Ze fascineren en maken nieuwsgierig. Hun bijzondere esthetiek verlokt de kijker tot verhoogde aandacht en reflectie.

Meer over Roberta's werk op: https://kristofdeclercq.com/artists/68-roberta-gigante/works


GRIET VAN DE VELDE

Griet van de Velde is geïnteresseerd in het heden, in standpunten die met het moment verbonden zijn. Haar persoonlijke beeldende aanpak maakt het mogelijk om het moment te overstijgen en het gewone een uitzonderlijke dimensie toe te kennen. Het dagelijkse leven kan saai lijken, maar dankzij haar krijgt het een bijzondere betekenis, alsof ze een ‘filosofie van het nu’ heeft gecreëerd. Ze vertrekt vanuit een gebeurtenis en maakt die in figuurlijke zin uniek door verder te gaan dan enkel de simpele fysieke en materiële veruitwendiging, en die ervaring aan onze verbeelding te koppelen.

www.grietvandevelde.com


Open
16.03 - 17.03, 14:00 - 18:00
23.03 - 24.03, 14:00 - 18:00

|