IMPACT — Sven Boel

za 01 - zo 02.05.2021

BLANCO - Coupure Rechts 308 - 9000 Gent


Impact is een project van Sven Boel. Concreet boetseert Sven solide beelden die vaak een enigszins antropomorfe vorm hebben. Uit stevige hompen klei trekt en duwt hij vormen tevoorschijn. Spontaniteit staat binnen het werpproces centraal, want hij begint met zijn materiaal te werken zonder vooropgezet plan. Het is een werkwijze die vertrekt vanuit de gestiek, vanuit het gebaar. Voor Impact maakte Sven enkele sculpturen die deze handelingen in kaart proberen te brengen.

Aanleiding voor zijn sculpturen vindt Sven in de uitspraken die hij personen om zich heen hoort doen. Om de taal die hij dagelijks opvangt en die niet altijd eenduidig is, te kunnen begrijpen en te kunnen plaatsten, bedenkt Sven er beelden bij. Zijn sculpturen ziet hij als gestolde denkprocessen die ontstaan na het horen van een gesprek, van een woord of van een uitdrukking. Maar ze kunnen ook de resonantie zijn van een persoon en zijn, haar of hun beweringen. Zo bewegen de beelden zich heen en weer tussen taal en beeld – beeld en taal.

“Het is alsof de tijd stil staat.”

Kleur is onmisbaar in het werk van Sven. Het geeft het werk een persoonlijkheid. Ze geven de werken een aura van lichtvoetigheid, van humor die werkt als een knipoog naar de werkelijkheid. Bij het zien van een kleurrijke homp die te midden de ruimte ligt kan ieder van ons daar een andere betekenis aan geven. De impact van het werk is voor ieder van ons anders. Wanneer de oorsprong startte vanuit een zin die deze periode wel vaker gezegd wordt “Het is alsof de tijd stil staat”.

www.svenboel.com

|

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools

© Fien Cools