Carte Blanche #10 — Maud Gourdon

do 01.04 - wo 30.06.2021

Kunstletters magazine

 

In ‘Carte Blanche’ krijgt een kunstenaar vrij spel in KUNSTLETTERS, het driemaandelijks tijdschrift van Kunstwerkt. BLANCO duikt geregeld op met projecten waarin het kunstenaars vraagt te reageren op een 'lege zone'. Deze keer vormen 2 lege vellen papier en een carte blanche het speelveld. De kunstenaars worden geselecteerd i.s.m. de partners binnen de Vlaamse koepel van atelierorganisaties UFO: AAIR uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, Level Five uit Brussel, NUCLEO uit Gent, De Tank van het Entrepot uit Brugge en Vonk uit Hasselt/Genk.

 
in dit nummer
Maud Gourdon (via Level FIve, Brussel)
www.maudgourdon.com

MAUD: Mijn achtergrond situeert zich in illustratie en lijntekenen, maar tekst en taal vormen al enkele jaren de boventoon in mijn werk. Ik gebruik (gesproken en geschreven) taal om visuele en ruimtelijke verhalen te creëren in de vorm van installaties. Die zijn meestal samengesteld uit publicaties, teksten, tekeningen en sculpturen.
Mijn klare-lijntekeningen hebben kenmerken van populaire stripverhalen, verlicht manuscript, decoratieve patronen, logotypes en tekeningen uit handleidingen. Ze zijn gemakkelijk leesbaar, maar brengen tegelijkertijd een zeker onbehagen over. De beelden bewegen langs de verschillende betekenissen die in het werk aanwezig zijn, altijd in spanning gehouden tussen verschillende interpretaties.
Ook in taal speel ik graag met mogelijke betekenissen door te werken met de verwarring en botsing van klanken.
De betekenissen die daarin verborgen kunnen liggen, weerspiegelen mijn fascinatie voor taal.
Mijn installaties komen altijd voort uit intieme verhalen en objecten die ik verpak in woordspel, lijnenspel en meervoudige vormen.
Ze vloeien voort uit een onderzoek dat de geschiedenis en tradities doorkruist op zoek naar verbanden. Ik gebruik analogie, homofonie, toeval, geschreven en gesproken versprekingen en verzamel zo materiaal om hedendaagse ficties te maken.

|