Selection from the 'locus amoenis' project — Jonathan De Maeyer

do 23.12.2021 - di 15.08.2023

Stadhuissteeg, 9000 Gent


BLANCO zoekt naar 'lege zones' in de stad en duikt nu en dan op met ingrepen en locatiegebonden projecten waarin kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke plek. Jonathan De Mayer bijt de spits af op een nieuwe plek en formuleert er als eerste een boodschap / visuele mededeling aan de bevolking in oude mededelingskastjes in de Stadhuissteeg te Gent.

*

Jonathan De Maeyer is een beeldend kunstenaar die zijn omgeving probeert te begrijpen door middel van zijn fotografisch werk, films en teksten. De Maeyer werkt aan een digitaal en analoog beeldarchief dat de basis vormt voor associatief samengestelde reeksen die het verlangen naar een onbekend landschap, 'Locus Amoenis', trachten te vertalen. Daarnaast gaan de serie over de interpretatie van plaats. De grenzen van de waarneming lijken te worden bepaald door stijlfiguren en interpretaties. In zijn werk probeert hij het landschap te herinterpreteren en de toeschouwer toegang te geven tot een alternatieve, persoonlijke perceptie. Een representatie van de werkelijkheid is al een perceptie.


De voorstelling van een beeld bestaat uit lagen. Sommigen zien de ruimte tussen deze lagen als leegte, maar De Maeyer ziet deze graag als een ruimte met eindeloze mogelijkheden waaruit de kijker naar hartenlust kan interpreteren. Wanneer beelden er niet in slagen een bepaalde betekenis over te brengen, ontstaat er een leeg canvas om een persoonlijke perceptie op te projecteren. Door deze lagen toe te voegen, wil hij het proces van zien vertragen.
Het is niet het beeld dat hem fascineert, maar het beeld van het beeld, dat kunstmatig is.
Bestaat de werkelijkheid als ze niet wordt waargenomen?


Jonathan De Maeyer behaalde een masterdiploma Beeldende Kunst - Fotografie aan LUCA School Of Arts Gent en werkt zowel aan autonome projecten als aan projecten in samenwerking met kunstenaars en muzikanten.


www.jonathandemaeyer.com
www.instagram.com/jonathandemaeyer

 

|