Eva Vermeiren

zo 15.05 - do 15.09.2016

Tweebruggenstraat Gent

In 2016 trekt BLANCO de publieke ruimte in en geeft een jaar lang om de 4 maand een muur in de Tweebruggenstraat te Gent als canvas aan een andere kunstenaar. Eva Vermeiren volgt als tweede in de reeks Niels ketelers op.

'Klimop'
Eva Vermeiren (°1989, Gent)
www.evavermeiren.com

Eva Vermeiren zoekt naar manieren om textuur en materialiteit te laten spreken. In haar werk schikt ze vormen, afstanden en verhoudingen t.o.v. elkaar zoals het plaatsen van objecten op een tafel. Ze neemt waar en registreert. Het is nooit echt de bedoeling om een realistische weergave te maken van de werkelijkheid. Eerder articuleert ze een eigen visie van hoe beelden op haar af komen. De tactiliteit, structuren en texturen die ze opmerkt weet ze op een eigen manier weer te geven. De sporen, lijnen en vlekken worden een soort verwijzing naar hoe het beeld tot stand gekomen is.

Haar werk evolueert en vertrekt nu eerder vanuit het materiaal en de techniek dan vanuit het idee. Eva experimenteert op groot formaat, met nieuwe materialen en op verschillende dragers, of ze gebruikt net de ruimte als drager. Om het werk te omkaderen zoekt ze naar geschikte ruimtes waarin ze haar schilderijen, collages, objecten, experimenten, ‘artefacten’ samenbrengt als een soort van installatie. Ze zoekt naar de juiste balans tijdens het plaatsen van haar werk. Op die manier ontstaat er een nieuwe context, die net ruimte biedt voor een eigen interpretatie. Zo ontdekte ze dat je niet per se een ‘verhaal’ moet vertellen. Ze wil een ruimte scheppen waarbinnen de kijker aangezet wordt om zelf eigenzinnige associatieve links te leggen.

Ook spreekt ze over verschillen en gelijkenissen in interpretatie- en zienswijzen, en hoe deze uitgedrukt kunnen worden in je eigen taal. Dit kan gebeuren via beelden, klanken en/of bewegingen. Een beeld is iets wat voor allerlei verbeeldingen staat. Zoals bijvoorbeeld één muzieknoot, die mooi gespeeld is, genoeg kan zijn. Er is gewoon een stap in je hoofd voor nodig om de schoonheid en de betekenis van het heel gewone te gaan zien.

|