A glimpse of where we’re going — Elly Van Eeghem

vr 10.06 - za 10.09.2016

Stadhuis Gent - Hoogpoort

BLANCO blaast oude mededelingskasten nieuw leven in aan de zijgevel van het stadhuis van Gent. Om de 3 maand zal een andere kunstenaar er een boodschap of visuele mededeling aan de bevolking formuleren.

*

BLANCO HOOGPOORT #2
'
A glimpse of where we’re going'
Elly Van Eeghem

The public realm has to inform us not only where we are geographically, but it has to inform us where we are in our culture. Where we’ve come from, what kind of people we are, and by doing that, it needs to afford us a glimpse of where we’re going in order to allow us to dwell in a hopeful present. (James Howard Kunstler)

*

Elly Van Eeghem (°1983, Gent) werkt als multidisciplinair kunstenaar vanuit specifieke stedelijke contexten. Haar werk krijgt vorm via interventies in de publieke ruimte, video, fotografie en tekst. Deze combineert ze vaak in veelvormige installaties. 

Van Eeghem is als gastdocent en onderzoeker verbonden aan KASK School of Arts Gent waar ze sinds 2012 werkt aan een project rond de verbeelding van stadsontwikkeling. Onder de noemer A glimpse of where we’re going werkt ze momenteel aan de voorbereidingen van een tentoonstelling rond de toekomst van de stad. Deze tentoonstelling opent eind oktober 2016 in het stadsmuseum STAM.

 

www.ellyvaneeghem.be
contact: info@ellyvaneeghem.be

 


|