Leegstaand huis Hundelgemsesteenweg

Met dit pand nam NUCLEO voor de eerste keer een leegstaand huis in gebruik. Van mei 2009 tot eind januari 2010 bracht NUCLEO er 4 kunstenaars in onder.

Schepen van Patrimonium Christophe Peeters wees het pand tijdelijk toe aan NUCLEO in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’. Begin 2010 werden enkele panden op de Hundelgemsesteenweg afgebroken. In afwachting van een nieuwbouwproject kon NUCLEO de ruimtes inrichten als ateliers voor kunstenaars.
Dergelijk tussengebruik is een primeur in de samenwerking tussen NUCLEO en de Stad Gent. Dit project schept dan ook een hoopgevend precedent. Nucleo wil graag een kaderovereenkomst afsluiten met de Stad Gent, zodat de tijdelijke ingebruikname van leegstaand patrimonium gemakkelijker wordt en de procedures minder ingewikkeld.

Toenmalige bezetting: Bardt Jaques, Flo Flamme en Philip Henderickx

Locatie

Hundelgemsesteenweg 109, 9050 Ledeberg - België

Specificaties

In beheer: mei 2009 tot januari 2010
Renovatie door: NUCLEO vzw
Vroegere functie: huis

Onze overige gebouwen