Lindenlei

In april 2010 sloot NUCLEO met het Gemeenschapsonderwijs het akkoord om de voormalige Nijverheidsschool in beheer te nemen.


NUCLEO nodigde 'dakloze' kunstenaars uit om gedurende een korte periode een atelier in het voormalige schoolgebouw in gebruik te nemen. NUCLEO voorzag noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit. In totaal werden toen 24 kunstenaars geselecteerd.

Met het vooruitzicht op een langere ingebruikname werden in 2011 werken uitgevoerd aan het dak, sanitair en de verwarming. In het gebouw bieden momenteel 18 ateliers, 5 deelateliers en een grote projectruimte ruimte aan 40 kunstenaars.

Foto's: Eveliene Deraedt