Lindenlei

In april 2010 sloot NUCLEO met het Gemeenschapsonderwijs een contract af en heeft ze de linkervleugel van de voormalige Nijverheidsschool in beheer.


In juni 2010 nodigde NUCLEO 'dakloze' kunstenaars uit om gedurende een korte periode een atelier in het voormalige schoolgebouw in gebruik te nemen. NUCLEO voorzag noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals water en electriciteit. In totaal werden 24 kunstenaars geselecteerd. Het werk dat de kunstenaars ter plekke maakten, werd in zijn geheel getoond als locatieproject IN SITU tijdens Open Ateliers eind 2010. 

Met het vooruitzicht op een langere ingebruikname werden in augustus/december 2011 werken uitgevoerd aan het dak en sanitair en werd er verwarming geïnstalleerd. 

Foto's: Eveliene Deraedt