Leopoldskazerne Blok E

In juni 2006 werd Blok E van de Leopoldskazerne in gebruik genomen.

Blok E van de Leopoldskazerne werd door het Gentse Stadsbestuur toegewezen aan NUCLEO vzw en vzw Repetitieruimtes. In dit pand worden 12 ateliers voor beeldende kunstenaars en 4 repetitieruimtes voor muzikanten ondergebracht. Van 18/09 tot 10/10 2004 liep hier de tentoonstelling Leopold. Sinds 2009 beheert Democrazy - samen met Kinky Star - de repetitieruimtes in het gebouw. 

Foto's: Eveliene Deraedt

 

Locatie

Kattenberg 4, 9000 Gent - België

Specificaties

In beheer: sinds juli 2004
Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC / vzw Atoomproef
Duur renovatie: tot mei 2006
Vroegere functie: kazerne

Huidige bezetting:

Brantt, Isa D'hondt, Jan Delestinne, Sarah Desmet, Sam Eggermont, Ritsart Gobyn, Bert Joostens, Lieven Leurs, Jo Michiels, Free Pectoor, Ruben Vandeghinste, Corry Vandermassen, Els Viaene

Onze overige gebouwen