Leopoldskazerne Blok E

In juni 2006 werd Blok E van de Leopoldskazerne in gebruik genomen door NUCLEO.

Het Blok E werd door het Gentse Stadsbestuur toegewezen aan NUCLEO en vzw Repetitieruimtes. In het gebouw zijn 13 ateliers voor beeldende kunstenaars en 4 repetitieruimtes voor muzikanten. Sinds 2009 beheert Democrazy de repetitieruimtes in het gebouw. 

Na de overname en de herbestemmingsplannen van het Provinciebestuur, zullen NUCLEO en Democrazy het pand moeten verlaten eind december 2018.

Foto's: Eveliene Deraedt

Locatie

Kattenberg 4, 9000 Gent - België

Specificaties

In beheer: sinds juli 2004
Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC / vzw Atoomproef
Duur renovatie: tot mei 2006
Vroegere functie: kazerne

Huidige bezetting:

Brantt, Isa D'hondt, Jan Delestinne, Sarah Desmet, Sam Eggermont, Ritsart Gobyn, Bert Joostens, Lieven Leurs, Jo Michiels, Free Pectoor, Ruben Vandeghinste, Corry Vandermassen, Els Viaene

Onze overige gebouwen