NUCLEO is voortdurend op zoek naar panden voor het ontwikkelen van meer kwaliteitsvolle ateliers.

De gebouwen die in aanmerking komen staan vaak tijdelijk leeg, in afwachting van verkoop, verhuur, renovatie of sloop. NUCLEO neemt eveneens graag gebouwen voor lange(re) termijn in gebruik.

De panden kunnen eigendom zijn van de overheid, de haven, het Bisdom, particulieren of bedrijven, en onder huurcontract, bruikleen of bezetting ter bede vallen van NUCLEO.

De ateliers van NUCLEO zijn verdeeld over verschillende panden in Gent en omstreken.


Download visietekst leegstand