NUCLEO zoekt nieuwe bestuurders!

NUCLEO staat, zoals vele culturele organisaties, voor bijzondere uitdagingen in de volgende jaren. Daarom willen wij ons bestuursorgaan versterken en de hele werking verder professionaliseren.Wat hebben wij nodig?

Je hoeft geen bestuurservaring te hebben, een meerwaarde is:

 • Zin om mee na te denken over een vernieuwende en creatieve visie voor de toekomst van
  NUCLEO
 • Weten wat er leeft en wat de noden zijn van beeldend kunstenaars
 • Interesse in en/of netwerk binnen de beeldende kunst (in Gent)
 • Interesse of kennis in zakelijk beheer (financieel, HR), infrastructuur (gebouwtechnisch),
  stadsontwikkeling, juridisch, het brede cultuurveld
 • Kritisch en constructief en dialoog kunnen gaan
 • Ben je jong, meertalig, heb je een migratieachtergrond? Dan is dat voor ons een grote
  meerwaarde om als bestuur een goede weerspiegeling te zijn van de genderdiversiteit en
  culturele diversiteit in onze samenleving.

 

Functieomschrijving

Het bestuursorgaan is een klankbordgroep en wordt nauw betrokken bij de werking van de organisatie.
Bestuurders kunnen binnen hun interesses en ervaringen als aanspreekpunt fungeren voor specifieke
adviesvragen vanuit het team, en/of gevraagd worden om deel te nemen aan ad hoc werkgroepen
waarin hun expertise wenselijk is.

 

Aanbod

Het Bestuur komt zes maal per jaar samen, waarvan één algemene vergadering. Deze bijeenkomsten vinden ‘s avonds plaats en worden vooraf vastgelegd. De agenda en nodige informatie worden op voorhand bezorgd. Er wordt steeds een verslag van de vergadering opgemaakt. De bestuursvergaderingen verlopen in een informele sfeer. 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering organiseren we een etentje. Daarnaast organiseren we eenmaal per jaar een denkdag of brainstorm, om het algemeen beleid en de visie van de organisatie verder scherp te stellen of bij te sturen.

Het mandaat is onbezoldigd en duurt 4 jaar. Voor personen zonder dienstverband wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien. Mandaten zijn verlengbaar, maximale duur van een mandaat is 12 jaar.

 

Kandideren en bijkomende info

Herken je jezelf in dit profiel en wil je mee de koers uitzetten van deze vzw? Je verstuurt je kandidatuur met een recent curriculum en motivatie of kandidatuur in vrije vorm naar wouter(a)yesplan.be, uiterlijk op 15/11/2022. Rekening houdend met de toepasselijke onafhankelijkheidvoorwaarden, motivatie en evt relevante ervaring  zal het bestuursorgaan een shortlist van kandidaten voorbereiden, met wie we een kennismakingsgesprek organiseren. Uit deze shortlist worden vervolgens door de Algemene Vergadering vier bestuurders geselecteerd. Bij de selectie wordt niet alleen rekening gehouden met motivatie en de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring. Het bestuursorgaan wil ook een weerspiegeling zijn van de genderdiversiteit en culturele diversiteit in onze samenleving. Verwacht wordt dat de procedure voor het einde van het jaar afgerond zal zijn. 

Meer informatie bij onze voorzitter wouter(a)yesplan.be (0497 52 88 11) of bij de algemeen coördinator marjoleine(a)nucleo.be. Het is eveneens mogelijk om een vrij gesprek met de voorzitter of één van de huidige bestuurders te hebben. Contactgegevens worden ter beschikking gesteld op aanvraag.