#02

za 06.09.2008

Infirmerie & Begga Convent

NUCLEO puur NUCLEO staat voor kleinschalige interne activiteiten die per gebouw georganiseerd worden. De kunstenaars stellen hun deuren open en achteraf wordt er een kleine receptie georganiseerd.
In 2008 werd het startschot van deze reeks bijeenkomsten gegeven in de Gustaaf Callierschool. Daarna volgden de gebouwen in het Kleine Begijnhof Ter Hoye.

|