GREENTRACK

In 2011 spraken een aantal spelers in de Gentse kunsten- en cultuursector de wens uit om op vlak van duurzaamheid en ecologie een gezamenlijk initiatief te nemen. Dit traject kreeg de naam GREENTRACK.

NUCLEO ondertekende in 2012 de engagementsverklaring. Via samenwerking en uitwisseling van expertise wordt de ecologische voetafdruk van de cultuursector verkleind. Dit past binnen het klimaatverbond van de stad die Gent tegen 2050 klimaatneutraal willen maken. Greentrack Gent wil de motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector en samen met hen inzetten op een volhoudbaar langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid.